Mat og måltidsglede

Oppdatert 23.02.2024

Matproduksjonen skal sikre ønsket om trygg mat, kvalitet, mangfald og miljøvenleg produksjon. Statsforvaltaren er pådrivar for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat.

Fylkeskommunen forvaltar tilskotsordningar som kan bidra til at fleire matprodusentar foredlar eigne råvarer og tilbyr forbrukarane gode matopplevingar. Midlar til bedriftsutvikling blir forvalta av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innan matproduksjon er blant anna knytt til lokal matkultur og lokale spesialitetar, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvaltaren samarbeider med andre statlege etatar, Innovasjon Noreg, fylkeskommunane, kommunane og ulike organisasjonar i dette utviklingsarbeidet.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 01.10.2021

Måltidsglede for eldre

Matgledekorpset trefte Måltidsvennene ved Tjølling, Furuheim og Stavern sjukeheim til ein inspirasjonskveld i går. Tilsette og frivillige, mellom dei Tjølling Bygdekvinnelag, delte erfaringane sine med kvarandre. 


Publisert 28.09.2021

Slik ynskjer vi å inspirera til auka matglede blant eldre

Matgledekorpset har utarbeidd brosjyre for å inspirera til matglede og betre matomsorg for eldre.


Publisert 02.07.2021

Sesongkalender for frukt, bær, grønsaker og potet

Denne kalenderen skal hjelpa deg å finna norske sesongprodukt av frukt, bær, grønsaker og potet.


Publisert 12.02.2021

Matnasjonen Noreg

Regjeringa la i dag fram strategien Matnasjonen Noreg. Bak denne strategien stend Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.


Matfaglige lenker

Matforum

Matforum Telemark - Et nettverk på Facebook for alle som arbeider med mat og matkultur i ulike sammenhenger og med ulike arrangementer i fylket vårt.