Matgledekorps

Matglede-logo

Matgledeskorps handlar om å bidra til betring av mat- og måltidsglede for bebuarar på aldersinstitusjonar og for eldre som bur heime.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 18.03.2022

Oppsummering fra Matgledekurs Del 1

Erlend Eliassen: "Arbeidsglede er nøkkelen for å skape matglede for eldre»


Publisert 01.10.2021

Måltidsglede for eldre

Matgledekorpset trefte Måltidsvennene ved Tjølling, Furuheim og Stavern sjukeheim til ein inspirasjonskveld i går. Tilsette og frivillige, mellom dei Tjølling Bygdekvinnelag, delte erfaringane sine med kvarandre. 


Publisert 29.09.2021, Sist endra 29.09.2021

Slik ynskjer vi å inspirera til auka matglede blant eldre

Matgledekorpset har utarbeidd brosjyre for å inspirera til matglede og betre matomsorg for eldre.


Publisert 16.09.2021

E-læringskurs om mat- og måltidsgleder

Det er utvikla eit e-læringskurs for å inspirera til auka mat- og måltidsglede hos eldre. Kurset kjem frå prosjektet "Matgledekorpset", men blir no òg tilbode til alle Inn på tunet-gardar som tek imot eldre.


Publisert 10.02.2021

Inspirasjonsfilm for å auke matgleda for eldre på institusjonar

Alle som arbeider med å kjøpe inn, lage og servere mat til eldre vil ha nytte og glede av Matgledekorpset.


Publisert 14.01.2021

Matgledesatsing i Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark blei med i den nasjonale satsinga Matgledekorps i 2020. Covid-19 gjorde at vi måtte tenke nytt i forhold til aktuelle tiltak da sjukeheimane blei stengde for besøk.


Publisert 14.12.2020

Vil du ha besøk av Matgledekorpset?

I 2021 held arbeidet fram med Matgledekorps i Vestfold og Telemark. Førre veke vart det gjort opptak til eit webinar i lokalet til ‘Spiller ingen kasserolle' i Porsgrunn. Webinaret vil vera tilgjengeleg for kommunane sine eldreinstitusjonar og viser kva Matgledekorpset kan bidra med.