Vil du ha besøk av Matgledekorpset?

I 2021 held arbeidet fram med Matgledekorps i Vestfold og Telemark. Førre veke vart det gjort opptak til eit webinar i lokalet til ‘Spiller ingen kasserolle' i Porsgrunn. Webinaret vil vera tilgjengeleg for kommunane sine eldreinstitusjonar og viser kva Matgledekorpset kan bidra med.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.12.2020

Fotograf: Bob Gottschal

Matgledeskorps handlar om å bidra til betring av mat- og måltidsglede for bebuarar på aldersinstitusjonar og for eldre som bur heime. Erfaringar frå foregangsfylket Innlandet viser at ein sjukeheim eller ein institusjon med enkle middel og nokre endringar i rutinar kan forbetra matkvardagen for eldre betrakteleg. Målet er auka matglede.

Innehavar av ‘Spiller ingen kasserolle' Anders Johan Pedersen vart gjerne med i dette Matgledekorpset. ‘Gjesten og matopplevingar står høgast i kurs hos meg. Eldre som har bana veg for generasjonen vår, fortener verkeleg å få verdige måltid når dei skal bli tatt vare på dei eldre dagane sine', seier Anders.

Fotograf: Bob Gottschal

For mange eldre er måltida dagens høgdepunkt. Matgledeskorpset rettar seg mot matfagarbeidarar, dei som har pleie oppgåver i institusjonar og i heimeteneste, og for dei som inspirerer kommuneadministrasjonen til å sjå samanhengar mellom innkjøp av mat, kosthald, helse og matglede.

Når webinaret er klar, vil Fylkesmannen i Vestfold og Telemark senda ut invitasjonar for å delta. Varigheit vil vera på ca. ein halv time. Filmselskapet ‘Cynergi Film & TV' har stått for regien, opptak og redigering av lyd og bilde.

Alle som arbeider med å kjøpa inn, laga og servera mat til eldre vil ha nytte og gleda av Matgledekorpset. La deg inspirera!

Kontaktinformasjon: Lisbeth Haugan og www.matgledekorps.no 

Fotograf begge bilder: Bob Gottschal

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar