Oppsummering fra Matgledekurs Del 1

Erlend Elisassen holder matgledekurs. Foto: Bob Gottschal

Erlend Eliassen: "Arbeidsglede er nøkkelen for å skape matglede for eldre»

Publisert 18.03.2022

Fredag 11.mars ble det holt matgledekurs for deltakere fra Scheen Matservice og sykehjem. 

«Arbeidsglede er nøkkelen for å skape matglede for eldre», sier Erlend Eliassen som innleder den faglige delen av kurset. «Vi er best når vi er glad i arbeidet vårt og det føles meningsfullt».

Scheen Matservice har en ekstrem viktig jobb for de som spiser maten deres. Det handler om å gjøre det beste for andre. Göteborgsmodellen er i så måte inspirerende. Her må alle spille på lag og alle må ville det samme. Porsjonsplanlegging er et viktig element i denne modellen.

Deltakerne kjente seg igjen i den delen av modellen som går på kommunikasjon. Det er krevende med god kommunikasjon mellom kjøkkenet og sluttbruker. Men her har Scheen Matservice en styrke at representanter fra kjøkkener på sykehjem deltar på kurset. Pleiepersonell fra Siljan kommune har besøkt Scheen Matservice. Det har ikke personell fra Skien gjort. Det er viktig å framsnakke slike besøk fordi de gir en fantastisk effekt. Scheen Matservice har ikke gjennomført brukerundersøkelser. Det er en anbefaling fra Matgledekorps å gjennomføre slike undersøkelser. Og da er det viktig å være tydelig på hvorfor man skal gjøre det.

Göteborgsmodellen setter også reduksjon av matsvinn på dagsorden og viser hvordan den kan reduseres. Erlend viste tall og mengder av matavfall og hvor det oppstår. Å redusere matsvinn betyr penger spart. Det er viktig å synliggjøre verdien av det ved å knytte kronebeløp til avfallsmengden. Men det hele starter med registrering av avfall på en praktisk gjennomførbar måte.

Presentasjonen ble avsluttet med gruppearbeid. Det ble jobbet godt i gruppene. Samlet sett var kursdeltakere enige om å forbedre kommunikasjon mellom sentralkjøkken og sluttbrukere, forbedre samarbeid med de som jobber på sykehjemmene og redusere matsvinn.

Referent fra kurset: Bob Gottschal

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar