"Grønt klasserom»

Skolehagen – verdens beste arena for å skape begeistring og engasjement.
Skolehagen – verdens beste arena for å skape begeistring og engasjement. Foto: Hilde A. Teie.

Skolehagen som læringsarena er på full fart tilbake i den norske skolen. Nytt samarbeid skaper synergier.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.07.2023

Skolehage = folkehelse

Skolehagen er definert inn som et satsingsområde i den nye Folkehelsemeldinga.

Vi henter inspirasjon til hvordan vi kan oppnå økt bærekraft i alt vi gjør og vi erfarer mestring og livsglede. Dette er sammenfallende med fagfornyelsen i skolen, og behovet for mer utforskende og erfaringsbasert praksis.

Skolehagen i verden

Over hele verden tas skolehagen og grønne læringsarenaer i bruk, alt ifra pallekarmer til gårder, og i fra barnehage til universitet. Her lærer vi om de store sammenhengene i naturen og verden.

Mye på gang i Vestfold og Telemark

Denne våren har en ny samarbeidsplattform med fokus på skolehager og grønne læringsarenaer sett dagens lys i Vestfold og Telemark. Universitetet i Sørøst-Norge campus Vestfold (USN), Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Økologisk Norge ved «Dyrk framtida», tester nå ut verdiene av samhandling.

Det har bl.a. blitt invitert til temamøter og markvandringer. Responsen på de to første samlingene har vært stor, med opptil 70 påmeldte. Deltakere er alt i fra skoler og universitet, til gårdbrukere, kommuner og andre interesserte.

Vi tror at forutsetningen for å lykkes med å utvikle kompetanse og videre engasjement er større når vi gjør det sammen. Koblingen til andre relevante miljøer blir også viktig. På USN campus Vestfold skjer det mye rundt satsingen på undervisningsarenaen «Spire», og skolehagesatsingen «Dyrk framtida» til Økologisk Norge, utgjør også et betydelig potensial.

Del av urbant landbruk

Satsingen er en oppfølging av nasjonal strategi for urbant landbruk «Dyrk byer og tettsteder», og inngår også som del av fylkets egen mulighetsstudie «Urbant landbruk i Vestfold og Telemark".

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner