Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen over kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

03.10.2022

Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark – utvidelse - høring

Statsforvalteren kunngjør høringsforslag for utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella /Låarte-Skæhkere nasjonalpark ved Gaundalen i Snåsa kommune/Snåasen tjieltie.


30.09.2022

Statsforvalteren ber om innspill til områder i Trøndelag som kan være aktuelle for naturtypekartlegging i 2023

Statsforvalteren i Trøndelag har fått i oppgave fra Miljødirektoratet å melde inn forslag til områder i Trøndelag som er aktuelle for naturtypekartlegging i 2023. Kommunene, fylkeskommune, samferdselsmyndigheter og NVE inviteres til å komme med forslag.


28.09.2022

Ørland kommune er Norges kandidat til Europarådets landskapspris

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har offentliggjort at Ørland kommune med Rusaset-prosjektet og Austråttlandskapet er utpekt som norsk kandidat til Europarådets landskapspris i 2022-2023. Prisen deles ut til tiltak som sikrer gode landskapskvaliteter og styrker vern, forvaltning eller planlegging av landskap.


27.09.2022

Søknad om tillatelse til utfylling i sjø – Hellstranda – Nye Veier AS – Stjørdal kommune

Nye Veier AS søker om tillatelse til utfylling i sjø ved Hellstranda (gnr./bnr. 4130/1, 500/1 og 162/165) i Stjørdal kommune i forbindelse med oppgradering av eksisterende E6 mellom Helltunnelen og Værneskrysset.


19.09.2022

Høring - søknad om drift av sorteringsanlegg for næringsavfall - Norsk Gjenvinning AS - Terminalen 5 - Trondheim

Norsk Gjenvinning AS avd. Trondheim søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av sorteringsanlegg for næringsavfall på Terminalen 5. 


16.09.2022

Høring - søknad om endring av tillatelse - mottak og mellomlagring av forurensede rive- og gravemasser - Veidekke Industri AS - Trondheim

Veidekke Industri AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av forurensede gravemasser i Bynesveien 34B, Trondheim kommune.


15.09.2022

Bjørnene felt i Snåsa var kjente individer

DNA fra de to hannbjørnene som ble felt på skadefelling i Snåsa er nå analysert, og viser at begge bjørnene var registrert tidligere i år.


12.09.2022

Søknad om ny utslippstillatelse for Stensaas Reinsdyrslakteri AS i Røros kommune.

Stensaas Reinsdyrslakteri AS søker om ny utslippstillatelse for fabrikken i Røros kommune.


06.09.2022

Høring - søknad om tillatelse til deponi for rene masser - Søbstad AS - Furuhaugen - Trondheim


25.08.2022

Lisensfelling av jerv 2022-2023

KLD har vedtatt å endre lisensfellingsperioden for jerv slik at den nå starter allerede den 20. august 2022 og varer frem til den 15. februar 2023.

For mer informasjon om regelverk, kart og kvoter for lisensfelling av jerv 2022-2023: Trykk her


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.