Vårt arbeid med nasjonalpark i Østmarka

Vi har hatt i oppdrag å utarbeide et forslag for vern av deler av Østmarka som nasjonalpark. Her kan du lese mer om dette arbeidet. 

Ved å trykke på overskriftene over kan du lese om hva som er bakgrunnen for oppdraget, hva en verneprosess og en nasjonalpark er, og om verneforslaget vi har anbefalt. 

Kartet under viser vår anbefaling for vern av nasjonalpark og friluftlivsområde i Østmarka. I tillegg fremgår et privat areal i nord, som ble tilbudt for frivillig vern høsten 2022 og startet verneprosess for i januar 2023. Øverst i høyre hjørne i kartbildet kan du velge de ulike alternativene for vern og andre kartlag, se tegnforklaring og endre bakgrunnskart. Du kan også åpne kartet på hele skjermen ved å trykke her

Utgangspunktet for verneprosessen er skog som er eid av Oslo kommune og Nordre Follo kommune, samt de eksisterende verneområdene i Østmarka (se kart ved å trykke her). Det er en forutsetning at et eventuelt vern av privateid skog skal gjøres gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Det kan du også lese mer om ved trykke på overskriften om frivillig vern over. 

Har du spørsmål rundt arbeidet med en nasjonalpark i Østmarka? Ta gjerne kontakt med en av oss som du finner til høyre på denne siden.


Publisert 22.03.2023

Anbefaler nasjonalpark i Østmarka

En nasjonalpark i Østmarka vil kunne bli den første i et lavereliggende skogområde på Østlandet. Vern av store sammenhengende skogområder er viktig for å kunne ta vare på arter og naturtyper i skog på lang sikt. Samtidig skal Østmarka fortsatt være et viktig område for idretts- og friluftsaktivitet.


Publisert 07.02.2023

Høringsuttalelser til verneforslag for nasjonalpark i Østmarka

Her kan du se alle uttalelser som er kommet til oss til høringen av alternativer for nasjonalpark i Østmarka. 


Publisert 11.01.2023

Oppstartsmelding for mindre utvidelse av foreslått friluftslivsområde

Det meldes oppstart av verneprosess for en mindre utvidelse av foreslått friluftslivsområde nordvest i Østmarka. Arealet er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 


Publisert 02.01.2023, Sist endret 01.01.2023

Verneforslag for nasjonalpark i Østmarka på høring

Forslag til nytt vern i Østmarka er på høring. Alle som ønsker det kan komme med en uttalelse innen 15. januar 2023. 


Publisert 14.11.2022

Nå kan du treffe oss i Østmarka

Et forslag om nasjonalpark i Østmarka er på høring, og nå kan du treffe oss i marka to søndager på rad hvis du vil snakke med oss om verneforslaget. 


Publisert 28.10.2022

Åpent høringsmøte om nasjonalpark i Østmarka

Forslag om nasjonalpark og andre vernealternativer i Østmarka er på høring. Nå inviterer vi til høringsmøte der vi presenterer planene og svarer på spørsmål. Møtet er åpent for alle og avholdes digitalt på Teams den 3. november kl. 18. 


Publisert 14.10.2022

Verneforslag for nasjonalpark i Østmarka på høring

Forslag til nytt vern i Østmarka er på høring. Alle som ønsker det kan komme med en uttalelse innen 15. januar 2023. 


Publisert 23.06.2022

Forslag om nasjonalpark i Østmarka skal sendes på høring

Klima- og miljødepartementet har besluttet at det skal sendes på høring forslag om nasjonalpark i deler av Østmarka.


Publisert 20.05.2022

Miljødirektoratet foreslår høring av tre alternativer i Østmarka

Miljødirektoratet har vurdert alternativene til en nasjonalpark i Østmarka som vi sendte de i desember. Direktoratet mener det er mulig å etablere en nasjonalpark i Østmarka og foreslår at det sendes tre alternativer på høring.


Publisert 18.01.2022

Statsforvalterens forslag til nasjonalpark

Statsforvalteren har på oppdrag fra Miljødirektoratet utredet alternativer til en nasjonalpark i Østmarka. Forslaget er sendt til Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet for gjennomgang, før det eventuelt skal sendes på en bred høring.