Oppstartsmelding for verneprosess

Arbeidene med mulig nasjonalpark i deler av Østmarka er i full gang. Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker innspill om hvilke hensyn det er viktig å ivareta.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.10.2020

Østmarka har store naturverdier, en rik kulturhistorie og er svært mye brukt av både de som drar dit for å trene og nyte friluftslivet og for andre som kanskje har arbeid, bolig eller hytte i området.

- Østmarka er et av Oslos viktigste friluftsområder. Derfor ønsker vi at så mange som mulig kommer med sine innspill og tanker for å verne deler av Østmarka som nasjonalpark, sier fylkesmann i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland.

Det er kommet politiske føringer på at det bynære friluftslivet er et viktig formål som må ivaretas ved vurdering av ulike områder, verneformer og nasjonalpark i Østmarka.

Under finner du et interaktivt kart over Østmarka med oppstartsarealet for verneprosessen. Teksten fortsetter under kartet. 

Digitale informasjonsmøter

Fylkesmannen har hatt og ønsker fortsatt å ha dialog med alle kommunene i Østmarka. Det er i ferd med å bli opprettet en referansegruppe med kommunene. Fylkesmannen vil videre sende epost og brev til kommuner, grunneiere, foreninger og organisasjoner som er berørt av prosessen.

I forbindelse med denne oppstartsmeldingen vil Fylkesmannen i tillegg gjennomføre åpne nettmøter 27. og 29. oktober kl 19. I disse møtene vil arbeidet og prosessen presenteres, og publikum får anledning til å stille spørsmål og komme med sine innspill til oppstartsmeldingen og det videre arbeidet.

- På grunn av koronasituasjonen må vi teste ut en annen form for medvirkning. Vi håper det blir tatt godt imot, sier Svarstad Haugland.

For de som ønsker å møte oss ute, vil vi være til stede i Østmarka tre lørdager i november/desember.
Følg med på nettsiden vår for å få mer informasjon om disse møtene.

Sentrale spørsmål

Under verneprosessen vil det bli vurdert alternative vernegrenser- og former ut fra verneformål, tekniske inngrep som veier og demninger, og geografisk avgrensing. Områder med veier, bygninger og andre tiltak kan dermed være lite aktuelle å innlemme i et endelig vern som nasjonalpark, selv om de er omfattet av utredningsarealet. Det samme vil gjelde områder med lave naturverdier. Slike områder kan være lite aktuelle for vern.

Verneprosessen skal imidlertid også vurdere eventuell tilbakeføring av enkelte tekniske inngrep. Vern på private skogeiendommer, vil eventuelt skje gjennom frivillig vern.

Fylkesmannen vil videre gjennomføre faglige utredninger innenfor flere tema som det er viktig å belyse før det eventuelt fattes et vedtak om vern.

I tillegg ønsker vi din mening, og det vi spør om kan for eksempel være:

  • Kjenner du til spesielle natur-, landskaps- eller kulturverdier som vi bør være oppmerksomme på?
  • Bruker du området på en spesiell måte som bør vurderes i det videre arbeidet?
  • Hva tenker du eller dere rundt innfallsporter, kanalisering eller tilrettelegging for ulike brukergrupper?
  • Hva skal til for at du om noen år vil være godt fornøyd med både området og forvaltningen?
  • Er det forhold utenfor oppstartsarealet som kan bli påvirket av evt. vern innenfor, eller motsatt?
  • Har du synspunkter på verneform og avgrensing?

Hvis du ikke bruker denne anledningen til å gi innspill til prosessen, vil du få en ny mulighet til å si din mening når et konkret verneforslag kommer på høring.

Fristen for innspill er 15. desember.

Kontaktinformasjon:

Fylkesmannen i Oslo og Viken
postboks 325
1502 Moss
e-post: fmovpost@fylkesmannen.no

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.