Vårt arbeid med nasjonalpark i Østmarka

Vi har fått i oppdrag å utarbeide et forslag for vern av deler av Østmarka som nasjonalpark. Her kan du lese mer om dette arbeidet. 

Ved å trykke på overskriftene over kan du lese om hva som er bakgrunnen for oppdraget, hva en nasjonalpark er og hvordan en verneprosess gjennomføres, samt det forslaget vi sendte til Miljødirektoratet i desember 2021 om hvordan en nasjonalpark kan utformes.

Utgangspunktet for verneprosessen er skog som er eid av Oslo kommune og Nordre Follo kommune, samt de eksisterende verneområdene i Østmarka (se kart ved å trykke her). Det er en forutsetning at et eventuelt vern av privateid skog skal gjøres gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Det kan du også lese mer om ved trykke på overskriften om frivillig vern over. 

Har du spørsmål rundt arbeidet med en nasjonalpark i Østmarka? Ta gjerne kontakt med en av oss som du finner til høyre på denne siden.

Under finner du et interaktivt kart over verneprosessen i Østmarka. Statsforvalterens anbefalte område for friluftslivsvern fremgår i lys grønt og område for nasjonalpark i mørk grønt. Områder med skravur er eksisterende verneområder. Utredningsområdet er vist med blå strek. Du kan også åpne kartet i eget vindu ved å trykke her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 04.11.2020

Nå kan du treffe oss i marka

På grunn av nye smitteverntiltak har vi bestemt at planlagt møter i marka utsettes inntil videre. 


Publisert 22.10.2020

Informasjonsmøter om nasjonalpark i Østmarka

Tidligere i oktober startet vi formelt opp arbeidet med en nasjonalpark i deler av Østmarka. Nå inviterer vi til digitale informasjonsmøter om denne oppstartsmeldingen og prosessen videre.


Publisert 07.10.2020

Oppstartsmelding for verneprosess

Arbeidene med mulig nasjonalpark i deler av Østmarka er i full gang. Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker innspill om hvilke hensyn det er viktig å ivareta.


Publisert 13.05.2020

Oppdrag for vurdering av naturkvaliteter i Østmarka utlyst

Fylkesmannen i Oslo og Viken har lyst ut et oppdrag om vurdering av naturkvaliteter og verneverdi for deler av de offentlige eiendommene i Østmarka. Tilbudsfristen er 27. mai 2020. 


Publisert 04.03.2020

Oppdrag om å lage verneforslag

Fylkesmannen i Oslo og Viken har nå fått i oppdrag å utarbeide et forslag til nasjonalpark for deler av Østmarka.