Forslag om nasjonalpark i Østmarka skal sendes på høring

Departementets foretrukne løsning for nasjonalpark i Østmarka nå. Utredningsområdet avgrenset med blå strek. Rød skravering: Eksisterende vern. Lys grønn: Foreslått vern av friluftslivsområde. Mørk grønn: Foreslått vern av nasjonalpark.

Klima- og miljødepartementet har besluttet at det skal sendes på høring forslag om nasjonalpark i deler av Østmarka.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.06.2022

Dette kommer frem i en nyhetssak og pressemelding fra departementet 22. juni 2022.

Departementet ber Miljødirektoratet om å sende på høring forslag om vern av en stor nasjonalpark i Østmarka (ca. 54 km2) og vern av et tilgrensende friluftslivsområde etter markaloven (ca. 19 km2).

Departementet ber også om at to andre alternativer skal høres;

  • Vern av en mindre nasjonalpark (ca. 34 km2), et nytt naturreservat (ca. 9 km2) og vern av friluftslivsområde etter markaloven (ca. 30 km2)
  • Ingen nasjonalpark, kun utvidelse av eksisterende Østmarka naturreservat (ca. 43 km2) og vern av friluftslivsområde etter markaloven (ca. 30 km2)

Begge forslagene til nasjonalpark omfatter innlemming av eksisterende Østmarka naturreservat.  

Les mer om forslagene og departementets føringer i nyhetssaken på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Oppdraget er sendt i supplerende tildelingsbrev til Miljødirektoratet. Det er Statsforvalteren som gjennomfører høringen for direktoratet. Se eget oppdragsbrev fra Miljødirektoratet av 29. juni 2022 til Statsforvalteren til høyre/nederst på denne siden. 

Forslagene skal sendes på høring innen 15. oktober 2022.

Legg inn nyhetsvarsel for miljø og klima her, for å følge prosessen og få beskjed når høringen er lagt ut.

Statsforvalterens utredning av alternative forslag til vern ble oversendt Miljødirektoratet i desember 2021. Direktoratet sendte sin vurdering til departementet i mai (lenk her).