Vårt arbeid med nasjonalpark i Østmarka

Vi har i oppdrag å utarbeide et forslag for vern av deler av Østmarka som nasjonalpark. Her kan du lese mer om dette arbeidet. 

Ved å trykke på overskriftene over kan du lese om hva som er bakgrunnen for oppdraget, hva en verneprosess og en nasjonalpark er, og om verneforslaget som er på høring. 


NÅ GJENNOMFØRES DET HØRING AV EN NASJONALPARK I ØSTMARKA. TRYKK HER FOR Å SE HØRINGSDOKUMENTENE.


Utgangspunktet for verneprosessen er skog som er eid av Oslo kommune og Nordre Follo kommune, samt de eksisterende verneområdene i Østmarka (se kart ved å trykke her). Det er en forutsetning at et eventuelt vern av privateid skog skal gjøres gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Det kan du også lese mer om ved trykke på overskriften om frivillig vern over. 

Har du spørsmål rundt arbeidet med en nasjonalpark i Østmarka? Ta gjerne kontakt med en av oss som du finner til høyre på denne siden.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 14.11.2022

Nå kan du treffe oss i Østmarka

Et forslag om nasjonalpark i Østmarka er på høring, og nå kan du treffe oss i marka to søndager på rad hvis du vil snakke med oss om verneforslaget. 


Publisert 28.10.2022

Åpent høringsmøte om nasjonalpark i Østmarka

Forslag om nasjonalpark og andre vernealternativer i Østmarka er på høring. Nå inviterer vi til høringsmøte der vi presenterer planene og svarer på spørsmål. Møtet er åpent for alle og avholdes digitalt på Teams den 3. november kl. 18. 


Publisert 14.10.2022

Verneforslag for nasjonalpark i Østmarka på høring

Forslag til nytt vern i Østmarka er nå lagt ut på høring. Alle som ønsker det kan komme med en uttalelse innen 15. januar 2023. 


Publisert 23.06.2022

Forslag om nasjonalpark i Østmarka skal sendes på høring

Klima- og miljødepartementet har besluttet at det skal sendes på høring forslag om nasjonalpark i deler av Østmarka.


Publisert 20.05.2022

Miljødirektoratet foreslår høring av tre alternativer i Østmarka

Miljødirektoratet har vurdert alternativene til en nasjonalpark i Østmarka som vi sendte de i desember. Direktoratet mener det er mulig å etablere en nasjonalpark i Østmarka og foreslår at det sendes tre alternativer på høring.


Publisert 18.01.2022

Statsforvalterens forslag til nasjonalpark

Statsforvalteren har på oppdrag fra Miljødirektoratet utredet alternativer til en nasjonalpark i Østmarka. Forslaget er sendt til Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet for gjennomgang, før det eventuelt skal sendes på en bred høring.


Publisert 17.12.2021

Alternativer til nasjonalpark i Østmarka levert

Statsforvalteren har på oppdrag fra Miljødirektoratet utredet alternativer til en nasjonalpark i Østmarka. Forslaget er sendt til Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet for gjennomgang, før det eventuelt skal sendes på en bred høring.


Publisert 03.09.2021

Faggrunnlaget for arbeidet med en nasjonalpark i Østmarka er levert

Det to siste rapportene ble levert i september, og er om kulturminner/kulturmiljø i utredningsområdet og en overordnet samfunnsøkonomisk vurdering av en nasjonalpark i Østmarka. De vil sammen med de tidligere leverte rapportene om naturverdier og om bruk/brukerinteresser ligge til grunn for det videre arbeidet med en nasjonalpark i Østmarka. 


Publisert 25.06.2021

Ny fagrapport om bruk og brukerinteresser i Østmarka levert

Som en del av kunnskapsgrunnlaget i verneprosessen for en nasjonalpark i Østmarka har det blitt utarbeidet en fagrapport som vurderer bruk og brukerinteresser i området som vurderes for nasjonalpark og andre verneformer.


Publisert 14.04.2021

Utredninger om nasjonalpark i Østmarka pågår for fullt

Oppdraget med å vurdere de sammfunnsøkonomiske effektene av en nasjonalpark i Østmarka er tildelt, og dermed er alle de eksterne utredningene som skal ligge til grunn for videre prosess og vurderinger i gang eller levert.