Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

20.05.2022

Miljødirektoratet foreslår høring av tre alternativer i Østmarka

Miljødirektoratet har vurdert alternativene til en nasjonalpark i Østmarka som vi sendte de i desember. Direktoratet mener det er mulig å etablere en nasjonalpark i Østmarka og foreslår at det sendes tre alternativer på høring.


19.05.2022

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til påfylling av sand på sandstrand ved Fyrveien 35 i Frogn kommune

Jørgen C. Broch har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til påfylling av sand på sandstrand ved Fyrveien 35 i Frogn kommune.


19.05.2022

Endring av tillatelse etter forurensningsloven for Bane NOR- Moss – endring av vilkår om utslipp til Verlebukta

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 19.05.2022 ferdigbehandlet søknad om endring av tillatelse for anleggsarbeid for jernbaneutbygging i Moss kommune. Statsforvalteren endrer grenseverdiene for utslipp av kobber og sink til Verlebukta.


19.05.2022

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann - Rælingen kommune

Rælingen kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann for kommunens ledningsnett med tilhørende pumpestasjon og overløp. Avløpsvann fra Rælingen kommune føres til Nedre Romerike Avløpsanlegg.


19.05.2022

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann - Lørenskog kommune

Lørenskog kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann for kommunens ledningsnett med tilhørende pumpestasjon og overløp. Avløpsvann fra Lørenskog kommune føres til Nedre Romerike Avløpsanlegg.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen