Miljø og klima

Oppdatert 03.01.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

02.02.2023

Bli med og marker Verdens våtmarksdag 2. februar 2023!

Ramsarkonvensjonen om verdens våtmarker ble vedtatt 2. februar 1971. Denne dagen feires årlig som Verdens våtmarksdag, og årets tema er 'restaurering' – én oppgave vi jobber med hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.


01.02.2023

Anbefaler vern av nye skogområder

Vi har sendt vår tilrådning om vern av skog i Viken til Miljødirektoratet. Tilrådningen omfatter ett nytt naturreservat og utvidelse av fire eksisterende naturreservater.


30.01.2023

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Kjelleråsen småbåthavn i Drammen kommune

Kjelleråsen Hytteeierforening har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Kjelleråsen småbåthavn på gbnr. 303/3. Formålet er å etablere tilstrekkelig seilingsdybde for båtene som skal kjøre inn og ut av havna.


30.01.2023

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av overskuddssnø på Longsdalen, Slynga og Åsvang i Rælingen kommune

Rælingen kommune har søkt Statsforvalteren om midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til deponering av snø på Longsdalen, Slynga og Åsvang i Rælingen kommune.


27.01.2023

Kvotejakt på gaupe i 2023

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 startet 1. februar med en kvote fra jaktstart på 15 gauper fordelt på fire jaktområder. Pr. 2. februar er kvotejakten stanset i jaktområde 1 og 3 på grunn av fylt kvote/hunndyrkvote.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen