Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


27.05.2024

Østmarka nasjonalpark offisielt åpnet

Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde ble åpnet med folkefest på Sandbakken sportsstue i strålende vær på lørdag. Tusen takk til alle som deltok og feiret vår nyeste nasjonalpark! 


24.05.2024

Landbasert akvakultur kontrolleres over hele landet

Miljøforvaltningen gjennomfører i år en landsomfattende tilsynsaksjon med landbasert oppdrett av fisk. Statsforvalteren i Oslo og Viken skal delta i aksjonen.


23.05.2024

Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) – Miljøstasjon Dal Skog – Ullensaker kommune

Statsforvalteren har den 18.04.2024 mottatt søknad fra Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) om tillatelse etter forurensningsloven til å kverne impregnert trevirke på Miljøstasjon Dal Skog ved Ørasvingen 85 (gbnr. 199/221) i Ullensaker kommune. Statsforvalteren mottok tilleggsinformasjon til søknaden den 08.05.2024.


23.05.2024

Høring av søknad om tillatelse til etablering av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy – Ragn-Sells AS avd. Herbergåsen - Nes kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 16. mai 2024 mottatt søknad fra Ragn-Sells Autopart AS avd. Herbergåsen om tillatelse til å etablere et behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Industrivegen 25, gbnr. 139/123, i Nes kommune.


15.05.2024

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Verket i Asker kommune

Svelviksand AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Verket i Asker kommune. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen