Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

I mars inviterte vi alle kommunene i Viken og Oslo til en serie med digitale foredrag. Du kan se hele sendingen eller de enkelte faginnleggene her.


16.07.2021

Høring av søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven – FFF Hage og Miljø AS, Follestad Industriområde i Asker kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 29. mai 2020 mottatt søknad fra FFF Hage og Miljø AS om endring av tillatelse til økte rammer for årlig mottak og kverning av rent og behandlet trevirke, fra 3500 tonn til 8000 tonn, og tillatelse til å motta og sanere fritidsbåter ved Follestad Industriområde i Asker kommune.


13.07.2021

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Rådhusbrygge 5 i Oslo kommune

Oslo Havn KF har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Rådhusbrygge 5 i Oslo kommune.


13.07.2021

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til peling ved Hovedøya og Gressholmen i Oslo kommune

Bymiljøetaten i Oslo kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø ved Hovedøya og Gressholmen i Oslo kommune.


09.07.2021

Høring: Stena Recycling AS – Ausenfjellet i Lillestrøm kommune søker om tillatelse til å etablere mottak og mellomlager for litium ion industribatterier fra biler

Etablering av mottak for litium-ion-industribatterier krever tillatelse etter forurensningsloven.


09.07.2021

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Mosseveien 15 i Fredrikstad kommune

Fredrikstad Motorbåtforening har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Mosseveien 15 i Fredrikstad kommune. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen