Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


18.10.2021

Har du tapt husdyr til store rovdyr i 2021?

Når brunbjørn, gaupe, jerv, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, har dyreeier rett til full erstatning. Siste frist for å søke om erstatning er 1. november 2021.


18.10.2021

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Verket Moss felt Bk1A i Moss kommune

Verket Moss AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Verket Moss felt Bk1A i Moss kommune.


15.10.2021

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av anleggsvann til Alnaelva og Akerselva i Oslo

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV) har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av anleggsvann til Alnaelva og Akerselva i forbindelse med prosjektet Ny Vannforsyning Oslo. 


13.10.2021

Kommunens ansvar for forsøpling - oppdatert veileder

Miljødirektoratet har nå oppdatert veiledningsmaterialet til kommunene for å følge opp forsøpling og ulovlig lagring av brukte gjenstander.


12.10.2021

Kontroll av behandlingsanlegg som håndterer EE-avfall

De kommende ukene gjennomfører Statsforvalteren tilsyn med behandlingsanlegg for EE- og metallavfall, for å se om EE-avfall håndteres ulovlig.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen