Foreslår endring og justering av grenser for Østmarka friluftslivsområde

Vi sender nå forslag om utvidelse av friluftslivsområdet i Oslo kommune på høring. Høringen omfatter utvidelse av området i nord og er i tråd med frivillig vern-tilbudet.

Publisert 21.02.2024

Forslaget er ellers i samsvar med endringsforslaget fra Oslo kommune under høringen som ble gjennomført vinteren 2023.

Både vernevedtaket med relevante vedlegg og kunngjøringen er lagt ut på våre nettsider. Vedlagt ligger høringsdokumentet i denne saken, kart som viser grenseendringene og adresseliste.

Tilbud om frivillig vern

Under arbeidet med verneprosessen for de kommunale skogområdene i Østmarka, mottok vi et tilbud om frivillig vern av tre private eiendommer like nord for eksisterende friluftslivsområde, der vernegrensen i dag har en innbuktning. Oslo kommune har også fire mindre eiendommer mellom og inni de private eiendommene, hvor vi har fått melding fra Bymiljøetaten om at disse også kan inngå i det frivillige vernet.

I tillegg ønsket Oslo kommune under høringen på Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde vinteren 2023 at noe mer av deres eiendom like øst for eksisterende friluftslivsområde, inngikk i verneområdet mot å ta ut områder lengre vest. Disse områdene har vært en del av utredningsområdet for vern i Østmarka.

Hvis disse foreslåtte grenseendringene vedtas vil størrelsen på Østmarka friluftslivsområde øke fra 16,9 km2 til 20,6 km2.

Krav om høring

I Statsforvalterens tilrådning om vern som ble oversendt Miljødirektoratet 15. mars 2023 tok vi inn samtlige innspill fra Oslo kommune, men Miljødirektoratet endret dette med bakgrunn i at dette alternativet ikke hadde vært på formell høring, selv om de var i en verneprosess.

Verneprosessen for Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde var omfattende. Det ble holdt mange dialogmøter og eksterne fagrapporter ble utarbeidet innenfor naturmangfold, bruk, kulturhistorie og samfunnsøkonomi. Vi viser til vårt høringsforslag fra 15. november 2022 for overordnede vurderinger knyttet til vern og bruk, og til vår tilrådning til Miljødirektoratet datert 15. mars 2023. Regjeringens vurderinger fremkommer i foredrag til kongelig resolusjon.

Det er kun grenser og størrelse som foreslås endret nå.

Slik gir du innspill

Vi ber om tilbakemelding på forslaget innen 20. april 2024.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til sfovpost@statsforvalteren.no.

 

Endring 22.02.2024: Ved en feil ble ikke uttalelsen fra Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) til oppstartsmeldingen 11. januar 2023 referert i høringsdokumentet. Uttalelsen fra OOF legges dermed i helhet ut her.