Seminar for etablering av Blågrønt Innovasjonssenter gjennomført

Landbruksnæringa i Nordland, marin næring, forskningsinstituttene, Nord Universitet, Norges Forskningsråd (Bodø) og regionalforvaltningen har gjennomført et utviklingsseminar med mål om å etablere et Blågrønt Innovasjonssenter i fylket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.02.2018

Landbrukets næringsorganisasjoner har forskning og næringsutvikling som to av sine satsingsområder. Nordland Bondelag og Skognæringsforum Nordland har vært og er involvert i en rekke forskrings- og utviklingsprosjekter. I tillegg har aktiviteter i krysningspunktet mellom blå og grønn næring det siste året hatt et særlig fokus.

Som et av flere tiltak for å støtte dette arbeidet i fylket, har både Nordland Bondelag og Skognæringsforum Nordland, hver for seg, tatt til ordet behovet for forsknings- og utviklingsmegling (FoU-megling) for økt kompetansebygging i tilknytning til blå-grønn næringsutvikling.

Fylkesmannen i Nordland, avdeling landbruk- og reindrift, har vært en sentral samarbeidspartner i arbeidet for begge parter. For å sikre en bred forankring av tenkinga rundt dette, ble det våren 2016 etablert ei gruppe som skulle jobbe strategisk med mål om etablering av et blågrønt innovasjonssenter for Nordland. Gruppa har bestått av Skognæringsforum Nordland, Nordland Bondelag, Nord Universitet, NHO Nordland, Fylkesmannen i Nordland, Norges Forskningsråd (Bodø) og Nordland Fylkeskommune.

Nå har det vært arrangert et utviklingsseminar i Bodø, der grønn og blå næring har møtt forskingen og den regionale forvaltningen, i forsøket på å bli enige om en plattform som kan jobbes videre med. Dette seminaret ansees som svært vellykket og det er nå Skognæringsforum Nordland som tar første etappe videre i arbeidet med å få til et slikt senter.