Næringsutvikling


Publisert 20.05.2022

Jordstrategi

EU har en ambisiøs jordstrategi på trappene. Det kan være greit å følge med på hva som skjer.


Publisert 13.05.2022

BU-prisen

Innovasjon Norge deler kvart år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket. Har vi gode kandidatar frå vår region? Frist for å melde inn kandidatar er 13. juni.


Publisert 09.05.2022

Vil du bli med å bygge matfylket?

–matkultur bygd på stolthet, kunnskap, utvikling og samarbeid. Lunsj kick-off 7. juni. Påmelding innen 30. mai. 


Publisert 06.04.2022

Vil du bli med å bygge matfylket?

Invitasjon til frokost kick-off 28. april. Påmelding innen 22. april HER


Publisert 28.02.2022

Hjelp til kartlegging av urbane landbrukstiltak i din kommune

Vestfold og Telemark har en rekke gode enkelttiltak innen urbant landbruk, men trenger en samlet og felles satsing som kan gi grunnlag for å styrke satsingen på urbant landbruk og bidra til politiske og økonomiske prioriteringer i Vestfold og Telemark. Kan du hjelpe oss med gode eksempler og ressurspersoner fra din kommune?


Publisert 28.02.2022

Inspirasjonsseminar for økt lokal grønnsaksproduksjon

Tirsdag 29. mars kl. 10.00 – 12.00 arrangerer Prosjektet Robust Småskala Grønt inspirasjonsseminar (på Teams) der målsettingen er å bidra til økt lokal grønnsakproduksjon.


Publisert 18.02.2022

Inspirasjonssamling Regional Inkubator

Trenger din region et inkubatorkurs for markedshagedyrking eller annen småskala grønsaksproduksjon? Bli med på inspirasjonsseminar med erfaringsdeling fra tre pilotfylker den 29. mars!


Publisert 14.02.2022

Utlysning fjellandbruksmidlar

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark er blitt tildelt midlar for eit nytt år med satsing innan fjellandbruket i Vestfold og Telemark. Dette er ei satsing som starta opp i 2019. Vestfold og Telemark er ein av dei fire regionane som skal ha ei spesiell satsing innan fjellandbruket i perioden 2019-2022.


Publisert 03.02.2022

RNP Handlingsprogram 2022

Handlingsprogram til RNP for 2022 er no vedtatt i hovudutval for næring og reiseliv. Det betyr at det òg er opna for å søka på både RK og RT middel.


Publisert 02.02.2022

Webinarserie om jordhelse - kompost og jordbiologi

Del gjerne videre:

Statsforvalteren i Oslo og Viken fortsetter sin webinarserie om kompost og jordbiologi. Webinarserien er også åpent for interesserte fra Vestfold og Telemark.