Næringsutvikling


Publisert 30.03.2023

IBU-støtte til fruktprodusenter med frostskade vinteren 2020/21

Innovasjon Norge kan nå gi tilskudd til fruktprodusenter som raskt ryddet og plantet etter frosten 2020/2021, uten at det var søkt om IBU-støtte.


Publisert 03.03.2023

Kurs i markedshagedyrking

Prosjektet Robust SmåskalaGrønt er et tre-årig samarbeidsprosjekt for å løfte småskala grønnsaksproduksjon over hele landet. 


Publisert 02.03.2023

Kurstilbud våren 2023 fra kompetansenettverket for lokalmat

Er du lokalmatprodusent og har utfordringer i produksjonen eller trenger du påfyll av kunnskap og inspirasjon?


Publisert 02.03.2023

Regionale rekruttering- og kompetansehevingsmidler

Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at fristen for å søke RK-midler 2023 er 6. mars.


Publisert 01.03.2023

Landbrukets økologikongress 2023

Kongressen som ble avholdt 7. - 8. februar er en av landets viktigste møteplasser for bønder, markedsaktører og alle som brenner for mer norsk, bærekraftig matproduksjon.


Publisert 16.02.2023

Regionalt næringsprogram for landbruket (RNP) og handlingsprogram for 2023 er vedtatt

Hovedutvalget for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune har nå vedtatt forlengelse av Regionalt næringsprogram for landbruket (RNP 2019-2022) og handlingsprogram for 2023. 


Publisert 19.01.2023

Økt verdiskaping gjennom markedsrettet fritidsfiske

I Vestfold Telemark har Statsforvalteren, fylkeskommunen, flere kommuner og grunneierorganisasjonene gått sammen om å bygge opp fritidsfiske som verdiskaper i regionen.


Publisert 05.01.2023

Kurstilbud fra Kompetansenettverket for lokalmat øst i 2023

Aktivitetene er rettet mot lokalmatprodusenter og små serveringssteder/ reiselivsbedrifter med lokalmatprofil, begrenset til foretak med mindre enn 10 årsverk.


Publisert 08.12.2022

Mulighetsstudie – urbant landbruk i by- og stedsutvikling i Vestfold og Telemark

Prosjektet er snart ferdig og vi vil legge ut dokumenter og filmer så snart vi får dette fra innleid konsulent. Vi ønsker å jobbe sammen med kontaktpersonene i kommunene etter at mulighetsstudiet er levert. 


Publisert 24.11.2022

Fagmøte økologisk korn- og kraftfôråvarer

Landbrukets Økoløft arrangerer i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning et fagmøte den 7. desember med tema økologisk korn- og kraftfôrråvarer.