Næringsutvikling


Publisert 24.11.2022

Fagmøte økologisk korn- og kraftfôråvarer

Landbrukets Økoløft arrangerer i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning et fagmøte den 7. desember med tema økologisk korn- og kraftfôrråvarer. 


Publisert 10.11.2022

Webinar om bærekraft i fjellområda

Som ein del av arbeidet med prosjektet «Mat og opplevingar i fjellet» har Nibio  på oppdrag frå Fjellnettverket laga ein rapport som ser på korleis reiseaktivitetar og matproduksjon, basert på lokale ressursar i fjellet, påverkar berekraft og klima.


Publisert 20.10.2022

Husk kompetansesamlingene med tema 'Landbruksbasert næringsutvikling i kommunene, i et bærekraftsperspektiv'

Det arrangeres to kompetansesamlinger med tema «Landbruksbasert næringsutvikling i kommunene, i et bærekraftperspektiv» 27. og 28. oktober.


Publisert 19.10.2022

Webinar 9. november kl 13-14 - Investering og bedriftsutvikling i landbruket – IN Vestfold og Telemark

Vi videreformidler et webinar i regi av Innovasjon Norge: Investering og bedriftsutvikling i landbruket.


Publisert 19.10.2022

Nasjonal Inn på tunet-uke. Webinarer i uke 45

Inn på tunet-webinarene i uke 45 er relevante for en bred målgruppe i kommunen.

 


Publisert 07.10.2022

Husk kompetansesamlingen 'Landbruksbasert næringsutvikling i kommunene, i et bærekraftperspektiv'

Husk kompetansesamlingen «Landbruksbasert næringsutvikling i kommunene, i et bærekraftsperspektiv» 18. oktober. Samlingen foregår i Fylkeshuset i Skien, og er et samarbeid mellom Fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Statsforvalteren.


Publisert 06.09.2022

Nettside om bærekraftig matproduksjon er publisert

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har i samarbeid med mange partnere utviklet en nettside om bærekraftig matproduksjon: bærekraftigmatproduksjon.no


Publisert 07.07.2022

Skolehagen – framtidas unike læringsarena

Over hele verden tas skolehagen i bruk. Her lærer vi om de store sammenhengene i naturen og henter inspirasjon til hvordan vi kan oppnå økt bærekraft i alt vi gjør.


Publisert 20.05.2022

Jordstrategi

EU har en ambisiøs jordstrategi på trappene. Det kan være greit å følge med på hva som skjer.


Publisert 13.05.2022

BU-prisen

Innovasjon Norge deler kvart år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket. Har vi gode kandidatar frå vår region? Frist for å melde inn kandidatar er 13. juni.