Webinar - Inn på tunet i skolen

Dato:
14. februar 2024 14:00 - 15:30
Stad:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Barnehage- og utdanningsavdelingen, og Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Skoleeiere, skoleledere, lærere og PP-tjeneste

Vi inviterer til samling om bruk av Inn på tunet for elever i skolen. 

Publisert 04.01.2024

Inn på tunet-tilbudet er et tiltak for å sikre elever god tilpasset opplæring. Elevene får mulighet til å delta i arbeid og aktiviteter på gården, som kan kobles til kompetansemål i læreplanene for fag. Inn på tunet-gårdene kan være gode læringsarenaer for hele klasser og grupper med allmennpedagogiske læringsmål. Det kan også være et godt tiltak for elever med enkeltvedtak om spesialundervisning.

 

Program:

 • Hva er Inn på tunet og hvordan kan det supplere undervisningen?
  ved Hege Aae, landbruksavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Hvilke lover og regler gjelder ved kjøp av Inn på tunet-tjenester til enkeltelever?
  ved Christian Øhren Nordset, barnehage- og utdanningsavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Erfaringer fra kommuner som har benyttet seg av Inn på tunet over mange år
  • Lier kommune ved tidligere fagleder skole Elisabeth Augnedahl
  • Sarpsborg kommune og Inn på tunet-tilbudet på Fjeld gård ved Anna Sara Fjeld
 • Ny nettbasert veileder «Gården som arena for elever i skolen»
  ved Eirik Arntsen, Statsforvalteren i Nordland

 

Opptak og presentasjoner

Presentasjonene fra webinaret finner du til høyre.
Opptak fra webinaret  blir liggende ut måneden.