Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mai 2022
24. mai 21 Landbruksavdelingen, Klimasmart landbruk Viken Klimaoptimal bygging av skogsbilvei - Fagdag ØST Fysisk fagdag ute
25. mai 21 Statsforvalteren i Oslo og Viken, landbruksavdelingen Landbruksregisteret - hva er det? Webinar
30. mai - 31. mai 22 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdager - økonomisk rådgivning Quality Hotel Tønsberg
31. mai 22 NIBIO og Statsforvalteren i Oslo og Viken AR5 feltkurs Jevnaker
juni 2022
01. jun - 02. jun 22 Sosial- og barnevernavdelingen Lederforum for barneverntjenestene - Viken Øst Klækken Hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss
02. jun 22 Statsforvalteren i Oslo og Viken Fagdag Helse- og omsorgstjenesteloven Kapittel 9 Thon Hotel Ski (Jernbaneveien 8, 1400 Ski)
02. jun 22 Statsforvalteren i Oslo og Viken Webinar - prosjekt - identifisering av KVP-deltakere Microsoft Teams
07. jun - 08. jun 23 Landbruksavdelingen Miljødagene for landbruk 2022 Vi kjører gjennom Nittedal, Jevnaker, Lunner, Gran, Hurdal, Eidsvoll og Nes kommuner
07. jun - 08. jun 23 Sosial- og barnevernavdelingen Grunnkurs i økonomisk rådgivning Quality Hotel Grand, Kongsberg
07. jun - 08. jun 23 Sosial- og barnevernavdelingen Lederforum for barneverntjenestene Viken Vest Klækken Hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss
08. jun 23 Statsforvalteren i Oslo og Viken Fagdag Helse- og omsorgstjenesteloven Kapittel 9 Sundvolden Hotel (Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva)
08. jun 23 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdag sosiale tjenester KS Oslo/ Nationaltheateret Konferansesenter, Håkon VII gate 9
09. jun 23 Landbruksavdelingen, Klimasmart landbruk Viken Klimaoptimal bygging av skogsbilvei - Fagdag VEST Fysisk fagdag ute
09. jun 23 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdag sosiale tjenester KS Oslo/ Nationaltheateret Konferansesenter, Håkon VII gate 9
10. jun 23 Statsforvalteren i Oslo og Viken Fagdag Helse- og omsorgstjenesteloven Kapittel 9 Oslo Kongressenter (Youngs gate 21, 0181 Oslo)
17. jun 24 Helseavdelingen Nettverkssamling for Oslo ACT/FACT team Røde Kors Konferansesenter (Haumannsgate 7, Oslo)
september 2022
07. sep 36 Statsforvalteren i Oslo og Viken Kurs for turnusveiledere - fysioterapi Holbergs terrasse kurs - og konferansesenter, Stensberggaten 27, Oslo
19. sep - 20. sep 38 Helseavdelingen Rus og psykisk helse forum- Vest Viken Quality Hotel River Station- Drammen
21. sep 38 Helseavdelingen Fagsamling Psykisk helse og rus- Østre Viken Sør Quality i Sarpsborg
november 2022
07. nov - 11. nov 45 Statsforvalterne i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken Inn på tunet-uka (uke 45) Webinar
Dato Arrangement
mai 2022
24. mai Klimaoptimal bygging av skogsbilvei - Fagdag ØST
25. mai Landbruksregisteret - hva er det?
30. mai - 31. mai Fagdager - økonomisk rådgivning
31. mai AR5 feltkurs
juni 2022
01. jun - 02. jun Lederforum for barneverntjenestene - Viken Øst
02. jun Fagdag Helse- og omsorgstjenesteloven Kapittel 9
02. jun Webinar - prosjekt - identifisering av KVP-deltakere
07. jun - 08. jun Miljødagene for landbruk 2022
07. jun - 08. jun Grunnkurs i økonomisk rådgivning
07. jun - 08. jun Lederforum for barneverntjenestene Viken Vest
08. jun Fagdag Helse- og omsorgstjenesteloven Kapittel 9
08. jun Fagdag sosiale tjenester
09. jun Klimaoptimal bygging av skogsbilvei - Fagdag VEST
09. jun Fagdag sosiale tjenester
10. jun Fagdag Helse- og omsorgstjenesteloven Kapittel 9
17. jun Nettverkssamling for Oslo ACT/FACT team
september 2022
07. sep Kurs for turnusveiledere - fysioterapi
19. sep - 20. sep Rus og psykisk helse forum- Vest Viken
21. sep Fagsamling Psykisk helse og rus- Østre Viken Sør
november 2022
07. nov - 11. nov Inn på tunet-uka (uke 45)