Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
november 2022
28. nov 48 Barnehage og utdanningsavdelingen Samling om analysekompetanse: Fra tall til prosesser i skolen Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo
28. nov 48 Barnehage og utdanningsavdelingen Møte med sektor om voksenopplæring Digital møte / Teams
28. nov 48 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdag - økonomisk rådgivning Nationaltheatret Konferansesenter
29. nov 48 Velferdsprosjektet v/ juridisk seniorrådgiver Lynn Wandaas, CRPD-prosjektleder CRPD artikkel 7 Barn med nedsatt funksjonsevne og lovendringene om samarbeid, samordning og barnekoordinator Teams
30. nov 48 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Webinar: Nærnatur og gå-vennlige nærmiljøer Webinar
desember 2022
01. des 48 Norsk Landbruksrådgiving Øst Fagdag: Karbon Agro Vitenparken i Ås
01. des 48 Statsforvalteren i Oslo og Viken, landbruksavdelingen Kontaktmøte for ledere av kommunal landbruksforvaltning Teams
01. des 48 Statsforvaltaren si nasjonale arbeidsgruppe for barnekonvensjonen i praksis FØRST OG FREMST! Barn sine rettar - eit verktøy for tidleg innsats! Digitalt
06. des - 07. des 49 Barnehage- og utdanningsavdelingen Trygt og godt barnehage- og skolemiljø - stø kurs videre Scandic Fornebu, Fornebu
februar 2023
01. feb - 02. feb 5 Landbruksavdelingen Kommunesamling for landbruk 2023 Quality hotel, Fredrikstad
Dato Arrangement
november 2022
28. nov Samling om analysekompetanse: Fra tall til prosesser i skolen
28. nov Møte med sektor om voksenopplæring
28. nov Fagdag - økonomisk rådgivning
29. nov CRPD artikkel 7 Barn med nedsatt funksjonsevne og lovendringene om samarbeid, samordning og barnekoordinator
30. nov Webinar: Nærnatur og gå-vennlige nærmiljøer
desember 2022
01. des Fagdag: Karbon Agro
01. des Kontaktmøte for ledere av kommunal landbruksforvaltning
01. des FØRST OG FREMST! Barn sine rettar - eit verktøy for tidleg innsats!
06. des - 07. des Trygt og godt barnehage- og skolemiljø - stø kurs videre
februar 2023
01. feb - 02. feb Kommunesamling for landbruk 2023