Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mars 2021
04. mar 9 Sosial- og barnevernavdelingen Statsforvalterens spørretime for NAV-kontorene Teams - nettmøte
08. mar - 10. mar 10 Sosial- og barnevernsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, i samarbeid med Statsforvalteren i Agder, Vestfold og Telemark og Innlandet Digitalt grunnkurs - økonomisk rådgivning Digital plattform / Teams
10. mar - 11. mar 10 Klima- og miljøvernavdelingen Webinar: miljø, klima og arealplanlegging i kommunene i Viken og Oslo Webinar
11. mar 10 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring Digitalt på Teams
17. mar 11 Statsforvalteren i Oslo og Viken (landbruk og helse) og Viken Fylkeskommune Oppstartskonferanse - nasjonal Inn på tunet-pilot innen demensomsorg Teams
17. mar 11 Sosial- og barnevernavdelingen Basiskurs i økonomisk rådgivning Digital plattform - Microsoft Teams
17. mar 11 Sosial- og barnevernavdelingen Basiskurs i økonomisk rådgivning Digital plattform - Microsoft Teams
18. mar 11 Sosial- og barnevernavdelingen Webinar - midlertidig bolig og oppholdskommunens ansvar Digital plattform / Microsoft Teams
22. mar 12 Sosial- og barnevernavdelingen Forvaltningskompetanse Online - Microsoft Teams
25. mar 12 Sosial- og barnevernavdelingen Webinar med kompetansemiljøene Digital plattform - Teams
april 2021
13. apr 15 Sosial- og barnevernavdelingen Basiskurs i økonomisk rådgivning Digital plattform - Microsoft Teams
21. apr - 22. apr 16 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon til felles samling for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeiere Digitalt
27. apr - 28. apr 17 Helseavdelingen Offentlig helsearbeid for LIS1 Webinar
mai 2021
11. mai - 12. mai 19 Sosial- og barnevernsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, i samarbeid med Statsforvalteren i Agder, Vestfold og Telemark og Innlandet Digitalt grunnkurs - økonomisk rådgivning Digital plattform - Teams
juni 2021
14. jun - 15. jun 24 Statsforvalteren i Oslo og Viken Kommunekonferansen 2020 - UTSATT til juni 2021 Sundvolden hotell
september 2021
15. sep - 16. sep 37 Statsforvalteren i Oslo og Viken Modulkurs i næringsutvikling i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Oslo og Viken i 2021 Del 1 på Kringler gjestegård, del 2 i Vestfold og Telemark og del 3 sted ikke avklart
Dato Arrangement
mars 2021
04. mar Statsforvalterens spørretime for NAV-kontorene
08. mar - 10. mar Digitalt grunnkurs - økonomisk rådgivning
10. mar - 11. mar Webinar: miljø, klima og arealplanlegging i kommunene i Viken og Oslo
11. mar Nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring
17. mar Oppstartskonferanse - nasjonal Inn på tunet-pilot innen demensomsorg
17. mar Basiskurs i økonomisk rådgivning
17. mar Basiskurs i økonomisk rådgivning
18. mar Webinar - midlertidig bolig og oppholdskommunens ansvar
22. mar Forvaltningskompetanse
25. mar Webinar med kompetansemiljøene
april 2021
13. apr Basiskurs i økonomisk rådgivning
21. apr - 22. apr Invitasjon til felles samling for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeiere
27. apr - 28. apr Offentlig helsearbeid for LIS1
mai 2021
11. mai - 12. mai Digitalt grunnkurs - økonomisk rådgivning
juni 2021
14. jun - 15. jun Kommunekonferansen 2020 - UTSATT til juni 2021
september 2021
15. sep - 16. sep Modulkurs i næringsutvikling i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Oslo og Viken i 2021