Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2022
06. okt 40 Samordningsstaben Statsbudsjett for 2023 Høyres hus
11. okt 41 Landbruksavdelingen og Helseavdelingen Matgledekampanjen - webinar 5/5 Teams
11. okt 41 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon til digitalt informasjonsmøte 11. oktober om tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehager, skoler og PPT Digitalt
13. okt 41 Sosial- og barnevernsavdelingen 13.10.22 - Webinar - Innføring i sosiale tjenester i NAV Microsoft Teams
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Oslo og Viken Offentlig helsearbeid for LIS1 Webinar
24. okt 43 Statsforvalteren i Innlandet og Statsforvalteren i Oslo og Viken Elfenbenslav som prioritert art Thon Partner Hotel Otta
26. okt 43 Statsforvalteren i Oslo og Viken Endringer i velferdstjenestelovgivningen- samarbeid, samordning og barnekoordinator Fornebu og digitalt
26. okt 43 Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren Digital samling om kunnskapsløftet og eksamen Digitalt direktesendt arrangement. Det er ingen begrensning på antall deltakere.
27. okt 43 Barnehage- og utdanningsavdelingen Digital konferanse om psykososialt barnehagemiljø Digital konferanse
27. okt 43 Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren Digitale samlinger om kunnskapsløftet og eksamen i fagene engelsk, norsk og matematikk Digital samling
november 2022
07. nov - 08. nov 45 Statsforvalteren i Oslo og Viken Kommunekonferanse samfunnssikkerhet og beredskap Sundvollen hotell
08. nov - 11. nov 45 Statsforvalterne i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken Inn på tunet-uka (uke 45) Webinar
10. nov 45 Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør-øst, i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Erfaringskonferanse om lindrende behandling Ullevål universitetssykehus
14. nov - 15. nov 46 Sosial- og barnevernavdelingen Samordning og samarbeid for en sosialt bærekraftig boligpolitikk Quality Hotel River Station, Drammen
21. nov 47 Statsforvalteren i Oslo og Viken Statsforvalterens øvelse for kommunenes kriseledelse Teams
22. nov 47 Statsforvalteren i Oslo og Viken Samling for prosjekter i Oslo og Viken som mottar tilskuddsmidler etter ordningen Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret Sentralt i Oslo
22. nov 47 Sosial- og barnevernavdelingen Prosjektledelse i praksis - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Oslo Kongressenter
23. nov 47 Statsforvalteren i Oslo og Viken Statsforvalterens øvelse for kommunenes kriseledelse Teams
23. nov - 24. nov 47 Statsforvalteren i Oslo og Viken Samling for kommunalsjefer for barnehage og skole i Oslo og Viken Scandic Havna Tjøme
24. nov 47 Statsforvalteren i Oslo og Viken Statsforvalterens øvelse for kommunenes kriseledelse Teams
29. nov 48 Velferdsprosjektet v/ juridisk seniorrådgiver Lynn Wandaas, CRPD-prosjektleder CRPD artikkel 7 Barn med nedsatt funksjonsevne og lovendringene om samarbeid, samordning og barnekoordinator Teams
desember 2022
06. des - 07. des 49 Barnehage- og utdanningsavdelingen Trygt og godt barnehage- og skolemiljø - stø kurs videre Scandic Fornebu, Fornebu
Dato Arrangement
oktober 2022
06. okt Statsbudsjett for 2023
11. okt Matgledekampanjen - webinar 5/5
11. okt Invitasjon til digitalt informasjonsmøte 11. oktober om tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehager, skoler og PPT
13. okt 13.10.22 - Webinar - Innføring i sosiale tjenester i NAV
19. okt - 20. okt Offentlig helsearbeid for LIS1
24. okt Elfenbenslav som prioritert art
26. okt Endringer i velferdstjenestelovgivningen- samarbeid, samordning og barnekoordinator
26. okt Digital samling om kunnskapsløftet og eksamen
27. okt Digital konferanse om psykososialt barnehagemiljø
27. okt Digitale samlinger om kunnskapsløftet og eksamen i fagene engelsk, norsk og matematikk
november 2022
07. nov - 08. nov Kommunekonferanse samfunnssikkerhet og beredskap
08. nov - 11. nov Inn på tunet-uka (uke 45)
10. nov Erfaringskonferanse om lindrende behandling
14. nov - 15. nov Samordning og samarbeid for en sosialt bærekraftig boligpolitikk
21. nov Statsforvalterens øvelse for kommunenes kriseledelse
22. nov Samling for prosjekter i Oslo og Viken som mottar tilskuddsmidler etter ordningen Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret
22. nov Prosjektledelse i praksis - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
23. nov Statsforvalterens øvelse for kommunenes kriseledelse
23. nov - 24. nov Samling for kommunalsjefer for barnehage og skole i Oslo og Viken
24. nov Statsforvalterens øvelse for kommunenes kriseledelse
29. nov CRPD artikkel 7 Barn med nedsatt funksjonsevne og lovendringene om samarbeid, samordning og barnekoordinator
desember 2022
06. des - 07. des Trygt og godt barnehage- og skolemiljø - stø kurs videre