Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2021
01. sep 35 Velferdsprosjektet Webinar om nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken Digitalt
07. sep - 08. sep 36 Landbruksavdelingen Miljødagene 2021 Follo, Aremark, Rakkestad og Kalnes VGS. Overnatting på Scandic hotell Brennemoen (Mysen)
08. sep 36 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Digitalt - teams
15. sep 37 Statsforvalteren i Oslo og Viken Er kommunene forberedt på jobben som kommer når pandemien er over? Webinar/nettmøte
15. sep - 16. sep 37 Statsforvalteren i Oslo og Viken Modulkurs i næringsutvikling i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Oslo og Viken i 2021 Del 1 på Kringler gjestegård, del 2 i Vestfold og Telemark og del 3 sted ikke avklart
22. sep 38 Velferdsprosjektet Bruk av barnekonvensjonen i kommunens planarbeider Webinar
29. sep 39 Velferdsprosjektet Inn på tunet - stedet for gode øyeblikk Webinar
30. sep 39 Helseavdelingen Digital fagsamling om forebygging av selvmord og selvskading Digitalt
oktober 2021
05. okt - 06. okt 40 Statsforvalteren i Oslo og Viken Kommunekonferansen 2021 Sundvolden hotell
14. okt 41 Barnehage- og utdanningsavdelingen Regelverksamling på barnehage- og skoleområdet Samlingen gjennomføres på Teams og kan ha plass til inntil 300 deltakere.
november 2021
08. nov - 09. nov 45 Sosial- og barnevernavdelingen Barnevernlederforum Quality hotel River Station Drammen
10. nov 45 Velferdsprosjektet Snakke sammen- et verktøy for samtaler med barn Webinar
22. nov 47 Velferdsprosjektet Retten til utdanning - i et menneskerettighetsperspektiv Webinar
23. nov - 24. nov 47 Landbruksavdelingen Kommunesamling for landbruk 2021 Thon Hotel Arena, Lillestrøm
23. nov - 24. nov 47 Velferdsprosjektet Bolig- og velferdskonferanse Vil bli publisert senere
desember 2021
08. des 49 Velferdsprosjektet Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår? Planlegger et webinar
Dato Arrangement
september 2021
01. sep Webinar om nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken
07. sep - 08. sep Miljødagene 2021
08. sep Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
15. sep Er kommunene forberedt på jobben som kommer når pandemien er over?
15. sep - 16. sep Modulkurs i næringsutvikling i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Oslo og Viken i 2021
22. sep Bruk av barnekonvensjonen i kommunens planarbeider
29. sep Inn på tunet - stedet for gode øyeblikk
30. sep Digital fagsamling om forebygging av selvmord og selvskading
oktober 2021
05. okt - 06. okt Kommunekonferansen 2021
14. okt Regelverksamling på barnehage- og skoleområdet
november 2021
08. nov - 09. nov Barnevernlederforum
10. nov Snakke sammen- et verktøy for samtaler med barn
22. nov Retten til utdanning - i et menneskerettighetsperspektiv
23. nov - 24. nov Kommunesamling for landbruk 2021
23. nov - 24. nov Bolig- og velferdskonferanse
desember 2021
08. des Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår?