Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mars 2023
06. mar - 08. mar 10 Statsforvalteren i Oslo og Viken Workshop: Innføring i proaktiv stabsmetodikk og funksjonsøvelse Lillestrøm, Drammen og Moss
23. mar 12 Statsforvalteren i Oslo og Viken Offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og -kiropraktorer Webinar
23. mar 12 Barnehage- og utdanningsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken Invitasjon til veiledningssamling på barnehage- og skoleområdet Digitalt - på Teams
23. mar 12 Sosial- og barnevernavdelingen Statsforvalterens spørretime for sosialtjenesten Nettmøte - Teams
april 2023
19. apr - 20. apr 16 Statsforvalteren i Oslo og Viken Samling 19. – 20. april 2023 for kommunalsjefer for barnehage og skole Thon Hotel Oslofjord, Sandvika
19. apr 16 Helseavdelingen i samarbeid med Bærum, Asker og Hallingdals-kommunene. Webinar habilitering og rehabilitering 2023 Digitalt
20. apr - 21. apr 16 Sosial- og barnevernavdelingen Lederforum for barnevernledere i Oslo og Viken Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Dato Arrangement
mars 2023
06. mar - 08. mar Workshop: Innføring i proaktiv stabsmetodikk og funksjonsøvelse
23. mar Offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og -kiropraktorer
23. mar Invitasjon til veiledningssamling på barnehage- og skoleområdet
23. mar Statsforvalterens spørretime for sosialtjenesten
april 2023
19. apr - 20. apr Samling 19. – 20. april 2023 for kommunalsjefer for barnehage og skole
19. apr Webinar habilitering og rehabilitering 2023
20. apr - 21. apr Lederforum for barnevernledere i Oslo og Viken