Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2023
06. okt 40 Samordningsstaben Digital statsbudsjettsamling Digitalt
10. okt 41 Landbruksavdelingen Webinar: Produksjonstilskudd - vilkåret om vanlig jordbruksproduksjon Webinar i Teams
10. okt 41 Barnehage- og utdanningsavdelingen Digitalt informasjonsmøte om tilskuddsordning for kompetanseutvikling i barnehager, skoler og PPT Digitalt møte - tilgang til møtet ligger nederst i saken og under fanen "Lenker".
12. okt 41 Sosial- og barnevernavdelingen Statsforvalterens spørretime for sosialtjenesten MIcrosoft Teams
12. okt 41 Landbruksavdelingen Digital møteplass 12. oktober - tilskudd produksjonssvikt Teams
19. okt 42 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon til digital regelverksamling på barnehage- og skoleområdet Digitalt på Teams
19. okt 42 Sosial- og barnevernavdelingen Innføring i sosiale tjenester i Nav Microsoft teams
19. okt 42 Landbruksavdelingen Digital møteplass 19. oktober - tilskudd produksjonssvikt Teams
20. okt 42 Sosial- og barnevernavdelingen Samarbeid Nav og barnevern Microsoft Teams
23. okt 43 Statsforvalteren i Oslo og Viken Offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og -kiropraktorer Zoom
25. okt 43 Landbruksavdelingen Ungskogpleie - KICK OFF-samling i oktober Sundvolden Hotel
26. okt 43 CPRD-prosjektet v/juridisk seniorrådgiver/prosjektleder Lynn Kristin Wandaas Webinar om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) Nettmøte - Microsoft Teams
26. okt 43 Landbruksavdelingen Digital møteplass 26. oktober - tilskudd produksjonssvikt Teams
31. okt 44 Barnehage- og utdanningsavdelingen og Frogn kommune Fagdag om skolefravær Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo
november 2023
01. nov 44 Sosial- og barnevernavdelingen Erfaringsssamling - tilsyn med sosiale tjenester i NAV Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo
06. nov - 07. nov 45 Sosial- og barnevernavdelingen Videregående kurs i økonomisk rådgivning november 2023 Scandic Holmenkollen Park
07. nov - 08. nov 45 Statsforvalteren i Oslo og Viken Offentlig helsearbeid for LIS1 Webinar (Zoom)
09. nov - 10. nov 45 Statsforvalteren i Oslo og Viken Samling 09.-10. november 2023 for barnevernledere Hotel Bristol, Oslo
14. nov - 28. nov 46 - 48 Statsforvalteren i Oslo og Viken Helsekrav til førerett Nettkurs (Zoom)
21. nov - 22. nov 47 Statsforvalteren i Oslo og Viken Samling 21. - 22. november 2023 for kommunalsjefer for barnehage og skole Sundvollen Hotel, Sundvollen
24. nov 47 Sosial- og barnevernavdelingen Nav-leder samling 24.11.23 Hotel Bristol, Oslo
29. nov 48 Sosial- og barnevernavdelingen Nettverkssamling - tilskuddsmidler NAV Oslo Kongressenter
desember 2023
07. des 49 CPRD-prosjektet v/juridisk seniorrådgiver/prosjektleder Lynn Kristin Wandaas Webinar - FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CPRD) - artikkel 24 utdanning Nettmøte - Microsoft Teams
Dato Arrangement
oktober 2023
06. okt Digital statsbudsjettsamling
10. okt Webinar: Produksjonstilskudd - vilkåret om vanlig jordbruksproduksjon
10. okt Digitalt informasjonsmøte om tilskuddsordning for kompetanseutvikling i barnehager, skoler og PPT
12. okt Statsforvalterens spørretime for sosialtjenesten
12. okt Digital møteplass 12. oktober - tilskudd produksjonssvikt
19. okt Invitasjon til digital regelverksamling på barnehage- og skoleområdet
19. okt Innføring i sosiale tjenester i Nav
19. okt Digital møteplass 19. oktober - tilskudd produksjonssvikt
20. okt Samarbeid Nav og barnevern
23. okt Offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og -kiropraktorer
25. okt Ungskogpleie - KICK OFF-samling i oktober
26. okt Webinar om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
26. okt Digital møteplass 26. oktober - tilskudd produksjonssvikt
31. okt Fagdag om skolefravær
november 2023
01. nov Erfaringsssamling - tilsyn med sosiale tjenester i NAV
06. nov - 07. nov Videregående kurs i økonomisk rådgivning november 2023
07. nov - 08. nov Offentlig helsearbeid for LIS1
09. nov - 10. nov Samling 09.-10. november 2023 for barnevernledere
14. nov - 28. nov Helsekrav til førerett
21. nov - 22. nov Samling 21. - 22. november 2023 for kommunalsjefer for barnehage og skole
24. nov Nav-leder samling 24.11.23
29. nov Nettverkssamling - tilskuddsmidler NAV
desember 2023
07. des Webinar - FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CPRD) - artikkel 24 utdanning