Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
april 2024
23. apr - 10. des 17 - 50 Statsforvalteren i Rogaland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Agder, Vestland, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og Oslo og Viken Webinarer praktisk prosjektledelse Teams
juni 2024
17. jun - 18. jun 25 Sosial- og barnevernavdelingen i samarbeid med Nav Øst- og Vest-Viken Grunnkurs i økonomisk rådgivning NAV Øst-Viken, Dronningensgate 1, 1530 Moss.
18. jun 25 Sosial- og barnvernavdelingen Frister i undersøkelser etter barnevernsloven og beslutninger om utvidelse av frist Nettmøte - Teams
august 2024
28. aug 35 Statsforvalteren Oppvekstwebinar: Hva kan kompetansesentrene tilby kommunene? Nettmøte -. Teams
september 2024
11. sep 37 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams
11. sep 37 Barnehage- og utdanningsavdelingen Veiledningssamling for barnehagemyndigheten Våre lokaler Holberg Terrasse, Stensberggata 27, 0170 Oslo. Møterom: Auditoriet
12. sep 37 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon til privatskolesamling 12. september 2024 Scandic St. Olavs plass 1
12. sep 37 Landbruksavdelingen Landbruksregisteret - grunnkurs og kontovedlikehold i ØKS Teams
13. sep 37 Barnehage og utdanningsavdelingen Digital samling om Grunnskolens informasjonssystem Digitalt - Teams
oktober 2024
18. okt 42 Statsforvalteren Oppvekstwebinar: Barnevernsreformen som en oppvekstreform Nettmøte - Microsoft Teams
28. okt 44 Barnehage- og utdanningsavdelingen Statsforvalterens klagebehandling – sluttvurdering – vgo og vo Digitalt (Teams)
desember 2024
11. des 50 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams
Dato Arrangement
april 2024
23. apr - 10. des Webinarer praktisk prosjektledelse
juni 2024
17. jun - 18. jun Grunnkurs i økonomisk rådgivning
18. jun Frister i undersøkelser etter barnevernsloven og beslutninger om utvidelse av frist
august 2024
28. aug Oppvekstwebinar: Hva kan kompetansesentrene tilby kommunene?
september 2024
11. sep Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
11. sep Veiledningssamling for barnehagemyndigheten
12. sep Invitasjon til privatskolesamling 12. september 2024
12. sep Landbruksregisteret - grunnkurs og kontovedlikehold i ØKS
13. sep Digital samling om Grunnskolens informasjonssystem
oktober 2024
18. okt Oppvekstwebinar: Barnevernsreformen som en oppvekstreform
28. okt Statsforvalterens klagebehandling – sluttvurdering – vgo og vo
desember 2024
11. des Ekspertkurs i økonomisk rådgivning