Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mai 2021
20. mai 20 NIBIO i samarbeid med Landbruksavdelingen Webinar: Kunnskapsgrunnlag for jordvern i Oslo og Viken - dag 1 Webinar i Teams
20. mai 20 Landbruksavdelingen Regionmøte skogbruk - Skognettverkene VEST Teams
26. mai 21 Landbruksavdelingen SFOV Barkbilleovervåkningen: Minikurs i ny registreringsportal Teams
26. mai 21 NIBIO i samarbeid med Landbruksavdelingen Webinar: Kunnskapsgrunnlag for jordvern i Oslo og Viken - dag 2 Webinar i Teams
27. mai 21 Landbruksavdelingen Regionmøte skogbruk - Skognettverkene MIDT Teams
27. mai 21 Sosial- og barnevernavdelingen Webinar om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Nettmøte - Teams
juni 2021
02. jun 22 Landbruksavdelingen Regionmøte skogbruk - Skognettverkene SØR Teams
03. jun 22 Landbruksavdelingen Webinar: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Forurensningstiltak Webinar i Teams
04. jun 22 Landbruksavdelingen Webinar: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Kulturlandskapstiltak Webinar i Teams
09. jun 23 Velferdsprosjektet Hva er alternativene til vergemål ? Nettmøte
10. jun 23 Sosial- og barnevernavdelingen Forvaltningskompetanse Online - Micrsoft Teams
14. jun 24 Statsforvalteren og Viken fylkeskommune Kommunekonferanse i Oslo og Viken Digital konferanse
16. jun 24 Velferdsprosjektet Taushetsplikt og samarbeide på tvers av tjenestene Nettmøte
23. jun 25 Velferdsprosjektet Hva innebærer oppvekstreformen ? Nettmøte
september 2021
15. sep - 16. sep 37 Statsforvalteren i Oslo og Viken Modulkurs i næringsutvikling i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Oslo og Viken i 2021 Del 1 på Kringler gjestegård, del 2 i Vestfold og Telemark og del 3 sted ikke avklart
oktober 2021
05. okt - 06. okt 40 Statsforvalteren i Oslo og Viken Kommunekonferansen 2021 Sundvolden hotell
Dato Arrangement
mai 2021
20. mai Webinar: Kunnskapsgrunnlag for jordvern i Oslo og Viken - dag 1
20. mai Regionmøte skogbruk - Skognettverkene VEST
26. mai Barkbilleovervåkningen: Minikurs i ny registreringsportal
26. mai Webinar: Kunnskapsgrunnlag for jordvern i Oslo og Viken - dag 2
27. mai Regionmøte skogbruk - Skognettverkene MIDT
27. mai Webinar om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
juni 2021
02. jun Regionmøte skogbruk - Skognettverkene SØR
03. jun Webinar: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Forurensningstiltak
04. jun Webinar: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Kulturlandskapstiltak
09. jun Hva er alternativene til vergemål ?
10. jun Forvaltningskompetanse
14. jun Kommunekonferanse i Oslo og Viken
16. jun Taushetsplikt og samarbeide på tvers av tjenestene
23. jun Hva innebærer oppvekstreformen ?
september 2021
15. sep - 16. sep Modulkurs i næringsutvikling i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Oslo og Viken i 2021
oktober 2021
05. okt - 06. okt Kommunekonferansen 2021