Ekspertkurs i økonomisk rådgivning

Dato:
22. mai 2024 12:00 - 15:00
Stad:
Microsoft Teams
Arrangør:
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag.
Målgruppe:
Økonomiske rådgivere i NAV. NAV-ledere og andre i NAV med interesse for fagfeltet, er også hjertelig velkomne.

Tidspunktet for årets første ekspertkurs er klart. Denne gangen er det planlagte temaet bolig - tvangssalg og medhjelper.

Vil du lære mer om dette? Sett av tiden i kalenderen din, og bli med oss på kurs!

Publisert 08.01.2024

Se denne siden for å lese mer om kurset, og for å delta:

Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning 22. mai 2024. Program og påmeldingslenke (sharepoint.com)

Lenken fører deg til intranettet til NAV (Navet). Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til Navet.

Program

12:00 Velkommen Tommy Grav, Arbeids- og velferdsdirektoratet
Hallvard Øren, Statsforvalteren i Oslo og Viken
12:10 Tvangssalg av bolig, del 1 Gard-Håvard Røren Sem-Onarheim, tingrettsdommer
Christrian Grahl-Madsen, advokat og medhjelper
12:45 Pause  
12:55 Spørsmål  
13:05 Tvangssalg av bolig, del 2 Gard-Håvard Røren Sem-Onarheim, tingrettsdommer
Christrian Grahl-Madsen, advokat og medhjelper
13:45 Pause  
13:55 Spørsmål  
14:05 Tvangssalg av bolig, del 3 Gard-Håvard Røren Sem-Onarheim, tingrettsdommer
Christrian Grahl-Madsen, advokat og medhjelper
14:45 Avslutning med quiz og evaluering Tommy Grav, Arbeids- og velferdsdirektoratet
Malin Roseanne Espejo, Statsforvaltaren i Vestland
15:00 Slutt  
Dato:
22. mai 2024 12:00 - 15:00
Stad:
Microsoft Teams
Arrangør:
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag.
Målgruppe:
Økonomiske rådgivere i NAV. NAV-ledere og andre i NAV med interesse for fagfeltet, er også hjertelig velkomne.