Vårt arbeid med nasjonalpark i Østmarka

Vi har hatt i oppdrag å utarbeide et forslag til vern i deler av Østmarka som nasjonalpark. Nasjonalparken med tilhørende friluftlivsområde ble opprettet av Kongen i Statsråd den 10. november 2023.   

Ved å trykke på overskriftene over kan du lese om hva som var bakgrunnen for oppdraget, hva en verneprosess og en nasjonalpark er, og om områdene som nå er vernet. 

Kartet under viser nasjonalparken og friluftlivsområdet som er vedtatt vernet. I tillegg fremgår et privat areal i nord, som ble tilbudt for frivillig vern høsten 2022 og startet verneprosess for i januar 2023. Øverst i høyre hjørne i kartbildet kan du velge de ulike alternativene for vern og andre kartlag, se tegnforklaring og endre bakgrunnskart. Du kan også åpne kartet på hele skjermen ved å trykke her

Utgangspunktet for verneprosessen er skog som er eid av Oslo kommune og Nordre Follo kommune, samt de eksisterende verneområdene i Østmarka (se kart ved å trykke her). Det har vært en forutsetning at et eventuelt vern av privateid skog skal gjøres gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Det kan du også lese mer om ved trykke på overskriften om frivillig vern over. 

Har du spørsmål rundt arbeidet med nasjonalpark i Østmarka? Ta gjerne kontakt med en av oss som du finner til høyre på denne siden.


Publisert 04.02.2021

Video av informasjonsmøte

I slutten av oktober hadde vi informasjonsmøter om prosessen med nasjonalpark i Østmarka. På møtene fortalte vi mer om bakgrunnen for oppdraget, om hva en nasjonalpark er og om prosessen så langt og i det videre. 


Publisert 03.02.2021

Rapport om naturverdier i Østmarka er ferdig

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført en kartlegging og vurdering av naturverdier i deler av Østmarka.


Publisert 04.11.2020

Nå kan du treffe oss i marka

På grunn av nye smitteverntiltak har vi bestemt at planlagt møter i marka utsettes inntil videre. 


Publisert 22.10.2020

Informasjonsmøter om nasjonalpark i Østmarka

Tidligere i oktober startet vi formelt opp arbeidet med en nasjonalpark i deler av Østmarka. Nå inviterer vi til digitale informasjonsmøter om denne oppstartsmeldingen og prosessen videre.


Publisert 07.10.2020

Oppstartsmelding for verneprosess

Arbeidene med mulig nasjonalpark i deler av Østmarka er i full gang. Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker innspill om hvilke hensyn det er viktig å ivareta.


Publisert 13.05.2020

Oppdrag for vurdering av naturkvaliteter i Østmarka utlyst

Fylkesmannen i Oslo og Viken har lyst ut et oppdrag om vurdering av naturkvaliteter og verneverdi for deler av de offentlige eiendommene i Østmarka. Tilbudsfristen er 27. mai 2020. 


Publisert 04.03.2020

Oppdrag om å lage verneforslag

Fylkesmannen i Oslo og Viken har nå fått i oppdrag å utarbeide et forslag til nasjonalpark for deler av Østmarka.