Oppdrag om å lage verneforslag

Fylkesmannen i Oslo og Viken har nå fått i oppdrag å utarbeide et forslag til nasjonalpark for deler av Østmarka.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.03.2020

Oppdraget kommer fra Miljødirektoratet, som understreker at det skal legges til rette for en åpen og inkluderende saksbehandling når verneforslaget skal utarbeides.

- Vi er godt kjent med Østmarkas betydning for befolkningen, blant annet som et svært viktig og mye brukt friluftsområde. Vårt hovedfokus nå og en tid fremover, er å møte både kommuner, organisasjoner og andre interesserte. Dette gjør vi fordi vi ønsker å legge opp til en bred ekstern medvirkning i denne prosessen og for å skape et solid kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet, sier avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth i klima og miljøvernavdelingen.

Føringer fra direktoratet

I selve oppdragsbrevet finner du føringene fra direktoratet som er satt for denne prosessen. Lurer du på hvordan verneprosesser gjennomføres, kan du se på veilederen. Forslag om vern på privat grunn vil kun skje etter frivillig avtale med grunneier. 

Formell prosess og milepæler

Fylkesmannen i Oslo og Viken vil etter hvert også melde en formell oppstart av verneprosessen. Da inviteres alle som kan ha informasjon eller ønsker knyttet til verneprosessen, til å komme med skriftlige innspill. Disse vil følge prosessen videre.