Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

04.07.2022

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra nytt renseanlegg i Hurdal kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken mottok 07.03.2022 revidert søknad fra Hurdal kommune om tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Hurdal tettbebyggelse.


30.06.2022

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Gol renseanlegg i Gol kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 15. juni 2022 mottatt revidert søknad fra Gol kommune om tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann.


29.06.2022

Vedtak om avslag på søknad om endret tillatelse vedrørende frist for påslipp av saltlake - Nortura SA avd. Gol i Gol kommune

Nortura SA avd. Gol søker om endret frist for opphør av påslipp av saltlake til Gol avløpsrenseanlegg i forbindelse med kartlegging av innholdet i saltlaken. Kartleggingen skal skje høsten 2022 og skal brukes i videre arbeid om mulige løsninger for håndtering av saltlake i fremtiden.

På bakgrunn av at påslipp av saltlake er negativt for Gol kommune sitt avløpsrenseanlegg gir vi ikke endret frist for påslipp av saltlake. Nortura Gol må hente erfaringer med kartlegging av saltlake fra pinnekjøttproduksjonen fra Nortura Sogndal.


28.06.2022

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Slemmestadbukta og Bjerkåsholmen i Asker kommune

Asker kommune har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Slemmestadbukta og Bjerkåsholmen i Asker kommune. 


28.06.2022

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og mudring i sjø ved Slottet, Storsand i Asker kommune

Storsand Bolig AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og mudring i sjø ved Slottet, Storsand i Asker kommune. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen