Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


23.05.2024

Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) – Miljøstasjon Dal Skog – Ullensaker kommune

Statsforvalteren har den 18.04.2024 mottatt søknad fra Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) om tillatelse etter forurensningsloven til å kverne impregnert trevirke på Miljøstasjon Dal Skog ved Ørasvingen 85 (gbnr. 199/221) i Ullensaker kommune. Statsforvalteren mottok tilleggsinformasjon til søknaden den 08.05.2024.


23.05.2024

Høring av søknad om tillatelse til etablering av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy – Ragn-Sells AS avd. Herbergåsen - Nes kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 16. mai 2024 mottatt søknad fra Ragn-Sells Autopart AS avd. Herbergåsen om tillatelse til å etablere et behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Industrivegen 25, gbnr. 139/123, i Nes kommune.


15.05.2024

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Verket i Asker kommune

Svelviksand AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Verket i Asker kommune. 


14.05.2024

Tilsynsaksjon – kommunenes forsøplingsmyndighet

Det gjennomføres nå en landsomfattende tilsynsaksjon av kommunen som forvalter av miljølovgivningen. Tema for aksjonen er forsøpling. Aksjonen gjennomføres som en brevkontroll.


13.05.2024

Kartlegging av naturtyper i 2024 – orientering til grunneiere

Fra mai til oktober 2024 skal Miljødirektoratet kartlegge naturtyper i utvalgte områder i Norge. Berørte grunneiere kan ta kontakt med Statsforvalteren hvis det finnes spesielle hensyn som kartlegger bør ta ved eventuell ferdsel på deres innmark.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen