Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


23.09.2021

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Riserdammen i Aurskog-Høland kommune

Aurskog Sparebank har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Riserdammen i Aurskog-Høland kommune.


16.09.2021

Høring av ny forvaltningsplan for rovviltregion 2

Rovviltnemnda i region 2 har forslag til ny forvaltningsplan for regionen på offentlig høring. Høringsfristen er 1. november.


14.09.2021

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til Topaas og Haug AS – Yggeset gjenvinningsmottak (gbnr. 70/1) i Asker kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 02.01.2020 mottatt søknad fra Topaas og Haug AS om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av returasfalt, betongmasser og sprengstein på Yggeset gjenvinningsmottak, gbnr. 70/1 i Asker kommune.


14.09.2021

Søknad om tillatelse til mellomlagring av forurensede og ikke-forurensede masser på Verkseier Furulunds vei 25 - Becker Entreprenør AS - Oslo kommune

Statsforvalteren har mottatt søknad fra Becker Entreprenør AS om tillatelse etter forurensningsloven til mellomlagring av ikke-forurensede og forurensede masser i containere på Verkseier Furulunds vei 25, i Oslo kommune. Statsforvalteren mottok tilleggsinformasjon til søknaden den 08.07.2021.


13.09.2021

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Loselva med mellomlagring av masser på land, i Øvre Eiker kommune

Øvre Eiker kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Loselva med mellomlagring av masser på land, i Øvre Eiker kommune.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen