Miljø og klima

Oppdatert 03.01.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

02.02.2023

Bli med og marker Verdens våtmarksdag 2. februar 2023!

Ramsarkonvensjonen om verdens våtmarker ble vedtatt 2. februar 1971. Denne dagen feires årlig som Verdens våtmarksdag, og årets tema er 'restaurering' – én oppgave vi jobber med hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.


01.02.2023

Anbefaler vern av nye skogområder

Vi har sendt vår tilrådning om vern av skog i Viken til Miljødirektoratet. Tilrådningen omfatter ett nytt naturreservat og utvidelse av fire eksisterende naturreservater.


30.01.2023

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Kjelleråsen småbåthavn i Drammen kommune

Kjelleråsen Hytteeierforening har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Kjelleråsen småbåthavn på gbnr. 303/3. Formålet er å etablere tilstrekkelig seilingsdybde for båtene som skal kjøre inn og ut av havna.


30.01.2023

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av overskuddssnø på Longsdalen, Slynga og Åsvang i Rælingen kommune

Rælingen kommune har søkt Statsforvalteren om midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til deponering av snø på Longsdalen, Slynga og Åsvang i Rælingen kommune.


27.01.2023

Kvotejakt på gaupe i 2023

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 startet 1. februar med en kvote fra jaktstart på 15 gauper fordelt på fire jaktområder. Pr. 4. februar kl 17.05 er kvotejakten stanset i alle jaktområder på grunn av fylt kvote/ hunndyrkvote. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen