Vårt arbeid med nasjonalpark i Østmarka

Vi har i oppdrag å utarbeide et forslag for vern av deler av Østmarka som nasjonalpark. Her kan du lese mer om dette arbeidet. 

Ved å trykke på overskriftene over kan du lese om hva som er bakgrunnen for oppdraget, hva en verneprosess og en nasjonalpark er, og om verneforslaget som er på høring. 


NÅ GJENNOMFØRES DET HØRING AV EN NASJONALPARK I ØSTMARKA. TRYKK HER FOR Å SE HØRINGSDOKUMENTENE.


Utgangspunktet for verneprosessen er skog som er eid av Oslo kommune og Nordre Follo kommune, samt de eksisterende verneområdene i Østmarka (se kart ved å trykke her). Det er en forutsetning at et eventuelt vern av privateid skog skal gjøres gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Det kan du også lese mer om ved trykke på overskriften om frivillig vern over. 

Har du spørsmål rundt arbeidet med en nasjonalpark i Østmarka? Ta gjerne kontakt med en av oss som du finner til høyre på denne siden.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 10.03.2021

Oppdrag om vurdering av samfunnsøkonomiske effekter av nasjonalpark i Østmarka utlyst

Som kunnskapsgrunnlag i den pågående verneprosessen for en nasjonalpark i Østmarka har vi lyst ut et oppdrag om en overordnet vurdering av samfunnsøkonomiske effekter ved et eventuelt vern som nasjonalpark, naturreservat og/eller friluftslivsområde.  


Publisert 16.02.2021, Sist endra 14.10.2022

Innspill til oppstartsmelding for nasjonalpark i Østmarka

Her kan du se alle innspill som er kommet til oss etter at vi meldte oppstart av verneprosess for nasjonalpark i deler av Østmarka. 


Publisert 10.02.2021, Sist endra 18.02.2021

Presentasjon av rapport om naturverdier i Østmarka

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har nylig levert sin rapport til oss som gir deres vurdering av naturverdier i den delen av Østmarka som vurderes som nasjonalpark. Torsdag 18. februar presenterte de rapporten for alle interesserte, og opptak av dette webinaret kan du se her. 


Publisert 04.02.2021

Video av informasjonsmøte

I slutten av oktober hadde vi informasjonsmøter om prosessen med nasjonalpark i Østmarka. På møtene fortalte vi mer om bakgrunnen for oppdraget, om hva en nasjonalpark er og om prosessen så langt og i det videre. 


Publisert 03.02.2021

Rapport om naturverdier i Østmarka er ferdig

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført en kartlegging og vurdering av naturverdier i deler av Østmarka.


Publisert 04.11.2020

Nå kan du treffe oss i marka

På grunn av nye smitteverntiltak har vi bestemt at planlagt møter i marka utsettes inntil videre. 


Publisert 22.10.2020

Informasjonsmøter om nasjonalpark i Østmarka

Tidligere i oktober startet vi formelt opp arbeidet med en nasjonalpark i deler av Østmarka. Nå inviterer vi til digitale informasjonsmøter om denne oppstartsmeldingen og prosessen videre.


Publisert 07.10.2020

Oppstartsmelding for verneprosess

Arbeidene med mulig nasjonalpark i deler av Østmarka er i full gang. Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker innspill om hvilke hensyn det er viktig å ivareta.


Publisert 13.05.2020

Oppdrag for vurdering av naturkvaliteter i Østmarka utlyst

Fylkesmannen i Oslo og Viken har lyst ut et oppdrag om vurdering av naturkvaliteter og verneverdi for deler av de offentlige eiendommene i Østmarka. Tilbudsfristen er 27. mai 2020. 


Publisert 04.03.2020

Oppdrag om å lage verneforslag

Fylkesmannen i Oslo og Viken har nå fått i oppdrag å utarbeide et forslag til nasjonalpark for deler av Østmarka.