Ny nasjonalpark og nytt friluftslivsområde i Østmarka

Tre små barn ser på utsikten fra Tonekollen og sørover mot Mosjøen.
Utsikt fra Tonekollen og sørover mot Mosjøen. Foto: Olav Thøger Haaverstad.

Kongen i Statsråd har i dag, 10. november, opprettet Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde.

Publisert 10.11.2023

Dermed har et stort skogs- og friluftsområde i Østmarka fått en helt spesiell status. Dette skal sikre at naturmangfoldet og opplevelseskvalitetene både blir ivaretatt og forbedret for våre etterkommere.

Østmarka er ett av våre mest brukte friluftsområder. Samtidig er området rikt på både naturverdier og kulturhistorie. Den allsidige bruken av området vil kunne fortsette som før. Men nå hviler det et spesielt ansvar på den fremtidige verneområdeforvaltningen, for å sørge for at natur- og opplevelseskvalitetene blir minst like høye inn i fremtiden. 

Hvordan verneområdeforvaltningen skal organiseres gjennom et nasjonalparkstyre og hvor den skal lokaliseres, er fortsatt ikke avklart. Miljødirektoratet vil i tiden fremover vurdere dette sammen med Statsforvalteren og aktuelle kommuner. Inntil videre vil Statsforvalteren ha ansvar for forvaltningen av områdene.

Siden verneprosessen formelt startet tidlig i 2020, har mye blitt skrevet om området. På høyre side er det lenket til oversiktskart. Her finner dere også fire fagrapporter innenfor ulike tema som ble utarbeidet som kunnskapsgrunnlag. Alle innspill, vurderinger og anbefalinger og et interaktivt kart med de nye verneområdene vil dere også kunne finne på hjemmesiden til prosjektet.