Naturmangfald

Vet du at vi har regnskog i Trøndelag? At verdens største ugle, hubroen finnes i fylket? Eller at den 4 meter lange håkjerringa svømmer rundt i den rike Trondheimsfjorden? Vet du at billen elvesandjeger og nesten 100 andre insekter kan forsvinne fra elvebreddene langs Gaula hvis vi fortsetter å dyrke og bygge langs elva?

 

Fjellreven er her fortsatt fordi vi har tatt vare på den! Foto: Beate Sundgård

Nesten 300 dyr og planter kan forsvinne fra Trøndelag fordi vi ødelegger leveområdene deres. Vi hos Fylkesmannen jobber for å ta vare på naturen i fylket vårt. Fjellreven var nesten borte fra norsk natur fordi vi jaktet for mye på den. Nå er den tilbake fordi vi tar bedre vare på den. Gå inn på de ulike temaene over og les om trøndersk natur og hvordan vi jobber for å ta vare på mangfoldet i den.

Ansvarlig for tekst og bilder: Beate Sundgård og Gry Tveten Aune.

 


Kartlegging av natur

Kunnskap om naturen er nødvendig for å ta vare på den. Det er et mål fra Stortinget at de viktigste naturområdene våre skal kartlegges. Så langt er bare mellom 10 og 30 prosent av arealene i kommunene kartlagt.

 


Bli med på å ta vare på trua arter og natur!

Vet du at du kan søke om midler til ulike tiltak som tar vare på trua arter og natur i Trøndelag? Det kan du, enten du er privatperson, bedrift eller en del av en organisasjon. Søknadsfristen er 15. januar hvert år.


Arter forsvinner

Trøndertorvmose finnes bare i Trøndelag. Den stilige elvesandjegeren, vår nordlige tiger – gaupa og verdens største ugle - hubroen, alle står de i fare for å forsvinne fra fylket vårt.


Naturtyper trues

Husker du blomsterengene? ...med blåklokker, prestekrager og rødkløver. Ser du mye av de nå? Nei…fordi blomsterenger er en av nesten 60 ulike naturtyper som kan forsvinne fra Trøndelag hvis vi ikke tar bedre vare på de.

 


Moskusen på Dovre

Den tåler kulde og snø. Som en urokse står den av vinterstormene på Dovrefjell. Den er både i slekt med sauen og oksen. Vi fascineres av dette arktiske dyret som ikke skyr unna når den ser oss men lar oss få møte den ansikt til ansikt i fjellet. Moskusen er satt ut på Dovre og hører kanskje ikke til her, men så har vi rukket å bli så glad i den. Hvis du skal på tur på Dovre der moskusen lever så må du ta visse forhåndregler for hvor nærme du kan gå osv.


Villreinens framtid - vårt felles ansvar

Norge forvalter de siste livskraftige bestandene av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa. Den finnes nesten bare her. Vi har derfor et særlig ansvar for å ta vare på de siste store flokkene med vill rein som fortsatt vandrer over fjellviddene. Villreinen er på den globale rødlista som trua. I Norge er den ikke trua, men vår bruk av arealer i fjellet og forstyrrelser legger stadig større press på villreinstammene våre.


Naturmangfold

Genetisk mangfold er er den enkelte art sin livsforsikring
Artsmangfold er økosystemenes livsforsikring
Mangfoldet av økosystemer er vår livsforsikring