Fjerner uønsket vegetasjon

Gjengroing av åpent vannspeil skal bremses i tre verneområder i Trøndelag i sommer. Det skjer ved hjelp av en helt spesiell farkost.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.07.2019

Det er Fylkesmannen i Trøndelag som har gjennomført en anbudsrunde for å fjerne uønsket vegetasjon og hindre gjengroing i tre naturreservat. Formålet med skjøtselen er at verneområdene fortsatt skal være egnet for vannfugl. De to sjeldne fugleartene horndykker og sothøne står i fare for å forsvinne dersom vannplantene helt tar overhånd. I sommer blir det satt inn et amfibiekjøretøy i arbeidet med å hindre gjengroing.

Tre naturreservat


Det er de tre naturreservatene Hammervatnet i Levanger kommune, Måsdammen på Tautra i Frosta kommune og Lyngås - Lysgård fuglefredningsområde i Verdal kommune som skal behandles i sommer. For alle de tre områdene er fjerning av vannvegetasjon i tråd med skjøtselsråd og fagrapporter fra forskere.

Starter etter hekketiden


I august måned er hekketiden for fuglene i området forbi og vegetasjonen er fortsatt grønn. Når grønne planter hentes ut vil næringsopphopningen gå tilbake og veksten til neste år reduseres. Likevel kan det bli aktuelt med ny behandling også neste år. Dette avhenger av veksten kommende sommer.

Amfibiemaskin gjør jobben


I anbudskonkurransen ba Fylkesmannen om tilbud ved bruk av amfibiemaskin. Denne maskintypen, som kan gå både til vanns og til lands, passer oppgaven svært godt, ikke minst ved Hammervatnet hvor det er påvist kvikkleire i grunnen.

Les mer om det planlagte arbeidet i vedlegget til høyre.