Statsforvalteren i Rogaland arrangerer Bærekraftsuka 2021

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling frem mot 2030. 25.–29. oktober fokuserer vi på målene, og hva vi kan gjøre i Rogaland for å nå dem, gjennom flere arrangementer.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.10.2021, Sist endra 21.10.2021

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling frem mot 2030.

­Bærekraftig utvikling handler om å møte dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner får dekket sine behov.

Målene gjelder alle land i verden og har stor innvirkning på norsk politikk. I juni 2021 la regjeringen fram en nasjonal handlingsplan for hvordan vi skal nå målene; Meld. St. 40, Mål med mening.

I følge FN kan to tredjedeler av målene kun nås gjennom lokal innsats og stortingsmeldingen vektlegger at regionale og lokale myndigheter har et særlig ansvar for oppfølgingen av målene. Dette fordi de er tettest på befolkningen og har ansvar for mye av den sosiale og fysiske infrastrukturen, som har stor innvirkning på levekår og utviklingsmuligheter.

Strategiske satsingsområder

Statsforvalteren i Rogaland har hundrevis av oppdrag fra departementer og direktorater. I tillegg velger vi ut noen satsinger som vi skal jobbe tverrfaglig med over tid. Vi har nå tre slike, som alle er forankret i bærekraftsmålene – og som du blir bedre kjent med under Bærekraftsuka:

Velkommen til bærekraftsuka 2021!

Program for bærekraftuka

Dato

Tid

Arrangement

Informasjon og påmelding

Man 25. oktober

09.15– 12.45

Bærekraftsuka: Nå er det barn og unge sin tur! Bolig for bærekraftig oppvekst i kommunen

Her finner du mer informasjon og påmelding til arrangementet.

Klikk her for å delta i møtet

Tir 26. oktober

09.30- 1100

Berekraftsveka: Korleis ivareta samspelet mellom klima og miljø i planer etter plan- og bygningsloven

Her finner du mer informasjon og påmelding til arrangementet.

Tir 26. oktober

12.00– 12.30

Bærekraftsuka: Betyr kommunestruktur noe for byområdenes bærekraft? Webinar med Vista Analyse. 

Her finner du mer informasjon og påmelding til arrangementet.

Klikk her for å delta på webinaret

Ons 27. oktober

12.30– 14.00

Berekraftsveka: Slik kan kommunane i Rogaland stille klimakrav i offentlege innkjøp

Her finner du mer informasjon og påmelding til arrangementet. 

 

                                                      

 

Følg også med på Instagramkontoen til Statsforvalteren i Rogaland. Der blir det blant annet en bærekraftsutfordring med premier hvor alle kan delta. Utfordringen går i tidsrommet 25. - 28. oktober.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.