Bærekraftsuka: Betyr kommunestruktur noe for byområdenes bærekraft?

Dato:
26. oktober 2021 12:00 - 12:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Alle interesserte

Statsforvalteren i Rogaland har gitt Vista Analyse AS i oppdrag å utvikle en økonomisk modell for beregning av merkostnader ved en oppdelt kommunestruktur i byområder og gevinster av å samle byområdet til en felles kommune.

Publisert 21.09.2021

Modellen skal kunne tas i bruk på flerkommunale byområder i hele landet og den vil i dette prosjektet bli testet ut på byområdene på Nord-Jæren og på Haugalandet.

På webinaret presenterer Vista Analyse status for arbeidet med modellen i et bærekraftsperspektiv. Vi får innsikt i hvilke elementer som inngår i modellen både av kortsiktige virkninger og av mer langsiktige virkninger.

Vista Analyse skal levere den ferdige modellen til Statsforvalteren innen 1. desember 2021. Kommunal- og moderniseringsdepartementet medfinansierer prosjektet.

Webinaret er åpent for alle interesserte og det er gratis å delta.

Lenke for å delta på webinaret

Dato:
26. oktober 2021 12:00 - 12:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Alle interesserte