Frist Veke Høyring
juli 2022
01. jul 26 Søknad om økt rammevilkår fra SAR AS Tananger på ASCO-basen, Risavika
juni 2022
10. jun 23 Søknad om nytt anlegg for behandling av kasserte kjøretøy og metall - Hermod Teigen AS avd Tau
08. jun 23 Framlegg til frivillig skogvern – utviding av Hesten naturreservat
mars 2022
31. mar 13 Avgrensa høyring av forvaltningsplan for Orrevatnet naturreservat
15. mar 11 Nye Veier - E39 Bue-Ålgård -søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet
15. mar 11 Søknad om utfylling i sjø ved HighComp, Bokn kommune
15. mar 11 Søknad om utfylling i sjø ved Holmen, Bokn kommune
07. mar 10 Søknad om utfylling i sjø ved Trovåg
februar 2022
25. feb 8 Melding om oppstart - Utviding av Hesten naturreservat i Strand kommune
22. feb 8 Søkand om utslipp fra anlegg- og driftsfase ved etablering og drift av nytt høydebasseng på Håland i Hå kommune
Frist Høyring
juli 2022
01. jul Søknad om økt rammevilkår fra SAR AS Tananger på ASCO-basen, Risavika
juni 2022
10. jun Søknad om nytt anlegg for behandling av kasserte kjøretøy og metall - Hermod Teigen AS avd Tau
08. jun Framlegg til frivillig skogvern – utviding av Hesten naturreservat
mars 2022
31. mar Avgrensa høyring av forvaltningsplan for Orrevatnet naturreservat
15. mar Nye Veier - E39 Bue-Ålgård -søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet
15. mar Søknad om utfylling i sjø ved HighComp, Bokn kommune
15. mar Søknad om utfylling i sjø ved Holmen, Bokn kommune
07. mar Søknad om utfylling i sjø ved Trovåg
februar 2022
25. feb Melding om oppstart - Utviding av Hesten naturreservat i Strand kommune
22. feb Søkand om utslipp fra anlegg- og driftsfase ved etablering og drift av nytt høydebasseng på Håland i Hå kommune