Melding om oppstart - Utviding av Hesten naturreservat i Strand kommune

Høyringsfrist:
25. februar 2022
Hesten naturreservat i Strand kommune
Hesten naturreservat i Strand kommune Foto: Audun Steinnes / Fylkesmannen i Rogaland.

Det er meldt oppstart av frivillig vern av Hesten naturreservat i Strand kommune. Området inkludert i verneprosess omfattar grunn på eigedomen gnr./bnr. 59/1 i Strand kommune.

Publisert 04.02.2022

Hesten naturreservat er ei skogsreservat mellom Kolabygda og Botne i Strand kommune. Med utvidinga er det på om lag 11325 dekar med særeigen vestnorsk kystfuruskog. Utvidinga tilfører eit kupert nordvendt terreng frå Svinevatnet og sørover mot Hesten. Her finner me verdifull regnskogsmiljø med fleire raudlista artar som har særskilte krav til fuktigheit. 

Uttalefrist er 25. februar 2022, og merknadar kan sendast Statsforvaltaren i Rogaland.