Søknad om nytt anlegg for behandling av kasserte kjøretøy og metall - Hermod Teigen AS avd Tau

Høyringsfrist:
10. juni 2022 23:59

Statsforvalteren har mottatt søknad Fra Hermod Teigen AS avd Tau om tillatelse etter forurensingsloven og avfallsforskriften. Søknaden gjelder etablering av et behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy,  mottak og sortering av metallskrap, og mottak og mellomlagring av blybatteri, på Nordmarka industriområdet, Strand kommune.

Publisert 11.05.2022

Anlegget var tidligere brukt til avfallshåndtering (næringsavfall og farlig avfall) av Norsk Gjenvinning AS avd Ryfylke. Hermod Teigen AS overtar anlegget fra og med 1. mai 2022. Rammen for årlig mottak forblir 15 000 tonn avfall, det er søkt om andre avfallstyper, og ny aktivitet.

Det søkes om totalt årlig mottak av 15 000 tonn skrapmetall og kasserte kjøretøy:

  • Årlig mottak og behandling av 1500 stk. kjøretøy, og mellomlagring av inntil 20 stk. ubehandlet.
  • Mellomlagring av inntil 1000 tonn metallskrap. Dette inkluderer komplekst metall, rene metallfraksjoner, metallspon, kabler, og kjøretøy utenfor returordningen.
  • Årlig mottak av 600 tonn farlig avfall av typen blybatteri, mellomlagring av inntil 30 tonn.
  • I tillegg til lagring av 11 m3 egenprodusert farlig avfall fra behandling av kasserte kjøretøy.

Uttalelser sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller til: sfropost@statsforvalteren.no. Vennligst benytt referanse: 2022/3476.

Frist for uttalelser er 10. juni 2022.