Framlegg til frivillig skogvern – utviding av Hesten naturreservat

Høyringsfrist:
8. juni 2022
Foto: Audun Steinnes / Statsforvalteren i Rogaland.

Statsforvaltaren i Rogaland har sendt på høyring framlegg til frivillig skogvern for ein utviding av Hesten naturreservat i Strand kommunane.

Publisert 12.04.2022

Høyringsbrev, forslag til forskrift om endring av verneforskrift for Hesten naturreservat, forslag til vernegrenser for Hesten naturreservat og ein oppsummering av merknader til melding om oppstart av verneprosess i Hesten, er publisert i dokumentlenkene i denne nettsaka.

Statsforvaltaren ber om tilbakemeldingar innan 08. juni 2022. Uttale kan sendast til Statsforvaltaren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller til sfropost@statsforvalteren.no.