Ny podkast: Jordvern

Skal vi bygge ny veg eller ny bustad? Eller bør vi ta vare på matjorda som ligg der vi vil bygge? Jordvernet i Noreg tar vare på dyrka mark. Men kvifor er jordvern så viktig? Og kven er det som bestemmer kva vi bruker jorda vår til?

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.06.2022

Å ta vare på matjorda er viktig. Jordvern handlar om å sikre oss som lever no, og etterkommerane våre moglegheita til å dyrke eigen mat på eigen jord.

Det å ta vare på matjorda i regionen er eit viktig arbeidsområde for Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Det gjer vi mellom anna ved å sikre at kommunane følger lovverket: At dei tar vare på matjorda når dei bygg og utviklar sine område. 

Jordvern er viktig for matsikkerheit, livskvalitet, natur og landskap. 

Med i podkasten er direktør Frank Madsøy og statsforvaltar Else-May Norderhus. Kommunikasjonsrådgiver Lena Skattum Sandvik leiar programmet. Lars Levende Jacobsen styrer lyden.   

Denne episoden vart publisert 10. juni. 

For deg som ønsker meir informasjon: 

For folk og natur

Les meir om podkasten «For folk og natur» her …

Podkastens tittel spelar på Statsforvaltarens visjon: Trygg framtid for folk og natur.