Matgledekampanje

 

Publisert 25.04.2022

Mat og måltider er en viktig del av hverdagen, og kan bringe mye glede. Gode måltids-opplevelser og mindre feil- og underernæring kommer ikke av seg selv. Erfaringer viser at det er mye vi kan gjøre med små grep. Matgledekorpset ønsker å inspirere deg og dine kollegaer om maten og måltidets betydning. Sammen kan vi gjøre måltidet til dagens høydepunkt!

Vi deler erfaringer og inviterer til matgledekampanje med faglig påfyll og praktisk handling. Her skaper vi rom for åpenhet og diskusjon rundt ulike mattemaer. Målet er ikke å gjøre nye oppgaver, men å gjøre dagens oppgaver på en annen måte.

Målgruppe

Alle som er involvert i måltidet. Det kan være ledere i kommunen og institusjonen, og kjøkken-, helse- og omsorgspersonell i Oslo og Viken.

Meld dere på samlet fra institusjonen, avdelingen eller hjemmetjenesten. Det er gratis å delta.

Påmelding

Her kan du melde på virksomheten din

Endelig påmeldingsfrist er 10. august. I forbindelse med påmelding, ønsker vi svar på noen spørsmål. Les mer om dette nederst.

La deg inspirere! 

Matgledekampanjen består av

 • Webinarserie – Se den i fellesskap med kollegaer. Bruk muligheten til å diskutere mulige løsninger.
 • Små og enkle oppgaver – Utføres felles underveis og leveres inn. En kickstart på arbeidet med økt matglede.
 • Premiebesøk av Matgledekorpset til vinnere – Aktiv deltagelse og effekt er det vi vurderer etter.
 • Kursbevis til alle som deltar gjennom hele kampanjen.

Vi oppfordrer til å sette sammen et lokalt matgledekorps som kan ha ansvar for matgledekampanjen, oppgavene og innlevering av disse. Slik kan vi få en varig endring.

Utklipp med foto av Bjørn Frostad.
Utklipp med foto av Bjørn Frostad.

Webinarserie

Alle webinarene er kl. 12.00 - 13.30. Det vil bli gjort opptak av den faglige delen. Deretter settes det av tid til spørsmål og diskusjon rundt temaene. 

blobid0.png

image70dmd.png


Mer info om påmeldingen

Ved påmelding ønsker vi at virksomheten setter noen små, konkrete mål for å øke mat- og måltidsgleden. Dette vil være med på å forankre arbeidet og være viktig i kåring av vinnere i kampanjen.

For at dere skal kunne forberede dette før selve påmeldingen, har vi lagt disse spørsmålene her. Skriv kortfattet/i stikkordsform og bruk gjerne punkter. Vi anbefaler å skrive svarene i et word-dokument, slik at dere kan klippe ut svarene derfra senere og inn i selve påmeldingsskjemaet.

 • Hvilke rutineendringer ønsker dere å oppnå? Kan være endret tid for matservering, flere måltider, bruk av spisegjester, systematisere menyinnspill osv. 
 • Hvilke endringer i samarbeidet internt ønsker dere å oppnå? Forslag er å skape møteplasser, gjøre det lettere å gi innspill, lokale matgledekorps og matverter osv. 
 • Hvilke matfaglige endringer ønsker dere å oppnå? Kan være fristetraller, å få menyer raskere, tilrettelegge ønskekost, konsistenstilpasset mat osv.
 • Hva ønsker dere å gjøre for å redusere matsvinn?
 • Hvilke praktiske endringer ønsker dere å oppnå? Dette kan være små, konkrete ting dere ønsker å endre på. 
 • Hvorfor skal akkurat dere vinne et besøk av Matgledekorpset?
 • Hvis dere skulle vinne et besøk av Matgledekorpset, - hvilke dager/uker vil dette passe best? 

 


Gratis e-læringskurs om mat- og måltidsglede

Ønsker du å bygge kompetanse om hvordan mat og måltider virker inn på helse? Les mer om kurset her og bestill deg lisens ved å fylle ut dette skjemaet. En lisens per person.

Verktøykassen vår

I prosjekt Matgledekorps er det utviklet materiell og et årshjul til inspirasjon, som du finner her. Korpsmedlemmene har også samlet litt av sine erfaringer og tips her.


 

Matgledekorpset er et samarbeidsprosjekt mellom: 

imagevkut8.png

Matgledekorpset er nevnt som eksempel og metode i:

 • Leve hele livet
 • Nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre 
 • Matnasjonen Norge

Matgledekorpsets arbeid ses som en del av arbeidet med Leve hele livet, hvor mat og måltider er en tydelig del: «Leve hele livet er en reform for større matglede. God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet hele livet. Målet er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring».

Nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre er med på å understreke betydningen og viktigheten av et bredt samarbeid om mat knyttet til ernæringsarbeid, kompetanse og oppfølging.

I strategien Matnasjonen Norge er Matgledekorpset en del av Gylne måltidsøyeblikk som har til formål å motivere til matomsorg for eldre og sette dette på dagsorden i kommunene.