Matgledekampanje

 

Publisert 25.04.2022

Mat og måltider er en viktig del av hverdagen, og kan bringe mye glede. Gode måltidsopplevelser og mindre feil- og underernæring kommer ikke av seg selv. Erfaringer viser at det er mye vi kan gjøre med små grep. Matgledekorpset ønsker å inspirere deg og dine kollegaer om maten og måltidets betydning. Sammen kan vi gjøre måltidet til dagens høydepunkt!

Målet med kampanjen er ikke å gjøre nye oppgaver, men å gjøre dagens oppgaver på en annen måte.

Målgruppe

Alle som er involvert i måltidet. Det kan være ledere i kommunen og institusjonen, og kjøkken-, helse- og omsorgspersonell i Oslo og Viken.

La deg inspirere! 

Matgledekampanjen har bestått av

  • Webinarserie – Se opptakene i fellesskap med kollegaer. Bruk muligheten til å diskutere mulige løsninger.
  • Små og enkle oppgaver – Utført underveis og levert inn. En kickstart på arbeidet med økt matglede.
  • Premiebesøk av Matgledekorpset til vinnere 
  • Kursbevis 

Vi oppfordrer til å sette sammen et lokalt matgledekorps som kan ha ansvar for matgledekampanjen, og ha et ekstra fokus på mat og måltidsglede i arbeidet. Slik kan vi få en varig endring.

La måltidene bli dagens høydepunkt. Vi oppfordrer institusjoner og hjemmetjenester i Oslo og Viken til å delta i matgledekampanjen.
La måltidene bli dagens høydepunkt. Vi oppfordrer institusjoner og hjemmetjenester i Oslo og Viken til å delta i matgledekampanjen. Foto: Bjørn Frostad.

Webinarserie

Alle webinarene er kl. 12.00 - 13.30. Det vil bli gjort opptak av den faglige delen. Deretter settes det av tid til spørsmål og diskusjon rundt temaene. 

Webinar 1 - 16. august

Samarbeid og forankring

Målet med denne kampanjen er ikke å gjøre nye oppgaver, men å gjøre ting på en annen måte. Samarbeid er noe vi gjør hver dag som en selvfølge. Ulike avdelinger og steder har egne rutiner og slik bør det være. Når vi skal skape en endring krever det god planlegging, åpenhet og vilje. 

Matgledekorpset kan hjelpe til med å øke bevisstheten og sette mål som passer inn hos hver enkelt. Måltidsglede forankres som en naturlig del av arbeidet med Leve hele livet og strategi for godt kosthold og ernæring for eldre i sykehjem og hjemmetjenester.

Åpning v/ Valgerd Svarstad Haugland, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Vi vet det virker når... v/ Ronny Kløvfjell, medlem i Matgledekorpset

Samarbeid på tvers v/ Elise Husevåg, medlem i Matgledekorpset

Praktisk eksempel fra Indre Østfold kommune v/ Irene Teigen Paulsen

Spørsmål og svar

Svar på denne  oppgaven


Opptak fra webinaret

7 ukers meny - eksempel fra Fredrikstad

Varsel-trekanten fra Indre Østfold 

 

Webinar 2 - 30. august

Måltidet

Vi spiser minst tre ganger daglig. I institusjonen serveres vanligvis fem til seks små og store måltider i løpet av døgnet. Maten er en viktig del av dagen, samtidig som vi vet at et måltid er langt mer enn mat. Maten, omgivelsene og det sosiale former en måltidsopplevelse. I institusjonen spiller kjøkken-, helse- og pleiepersonell sammen for å gjøre måltidet til dagens høydepunkt for beboerne. Ansvar og yrkesstolthet i alle ledd er viktig for ønsket resultat.  

Omsorg med hjertet - matglede og vertskapsrollen v/ Sebastian Engh, medlem i Matgledekorpset

Pleie og kjøkken - hvordan gjøre hverandre gode? v/ Wenche Hammer og Ronny Kløvfjell, medlemmer i Matgledekorpset

Praktiske eksempler fra kommunen

Spørsmål og svar 

Svar på denne oppgaven 


Opptak fra webinaret

 

Webinar 3 - 13. september

Mat og munnhelse

En god måltidsopplevelse må være tilpasset. Munn- og tannhelse, tygge- og svelgeproblematikk, fysiske utfordringer eller annet kan gjøre det utfordrende for den enkelte. God måltidsrytme, rett ernæring og krav om systematisk arbeid er viktig for et godt resultat og unngå feil- og underernæring. Mat påvirker folkehelsen og noen ganger snakker vi om “mat som medisin”. Hva er mulig i hverdagen? Er rutinene våre gode nok?

Mat som medisin v/ Elise Husevåg, medlem i Matgledekorpset

Vi trenger å snakke om munnhelse v/ Wenche Hammer, medlem i Matgledekorpset

Praktiske eksempler fra kommunen

Spørsmål og svar 

Svar på denne oppgaven 


Opptak fra webinaret 

Vi trenger å snakke om munnhelse (plansjer)

 

Webinar 4 - 27. september

Matsvinn og bærekraft

Spiser vi opp maten, er det bærekraftig og bidrar til økt matberedskap. Det er økonomisk bærekraftig å benytte matsvinnet. Vi bør benytte råvaren på en fullstendig måte og ta vare på rester som kan brukes på nytt. Bærekraft handler både om hvordan og hvor maten er produsert og spist.

Matsvinnet - en del av løsningen v/ Ann Kristin Wang og Ronny Kløvfjell, medlemmer i Matgledekorpset

Hvilke regler gjelder v/ Ronny Kløvfjell, medlem i Matgledekorpset

Hvordan spise verden bedre? v/ Ann Kristin Wang, medlem i Matgledekorpset

Praktiske eksempler fra kommunen

Spørsmål og svar 

Svar på denne praktiske oppgaven

Skjema for registrering matsvinn


Opptak fra webinaret

Eksempler fra Aurskog Høland kommune:

Rutiner for veiing - eksempel 1

Rutiner for veiing - eksempel 2

Reg.skjema matsvinn 1 

Reg.skjema matsvinn 2

Webinar 5 - 11. oktober

Naturlig og variert 

Årstider skaper naturlig variasjon, og dette kan vi gjenspeile på tallerkenen eller i avdelingen. Vi kan bringe årstidene inn. Noen har sansehager med bær og urter. Andre har en veranda med mulighet for krukker med blomster. Et bidrag fra naturen til spisebordet er berikende og gratis. Tenk på hva en liten hestehov i et eggeglass en tidlig vårdag kan bidra med av undring og samtaler.

Den naturlige menyen v/ Sebastian Engh, medlem i Matgledekorpset

Maten og måltidet som en god opplevelse v/ Ann Kristin Wang, medlem i Matgledekorpset

Praktiske eksempler fra kommunen

Spørsmål og svar 

Opptak fra webinaret

Filmer - Tips til sykehjem for et bærekraftig måltid. (Matvalget)

 


Gratis e-læringskurs om mat- og måltidsglede

Ønsker du å bygge kompetanse om hvordan mat og måltider virker inn på helse? Les mer om kurset her og bestill deg lisens ved å fylle ut dette skjemaet. En lisens per person.

Verktøykassen vår

I prosjekt Matgledekorps er det utviklet materiell og et årshjul til inspirasjon, som du finner her. Korpsmedlemmene har også samlet litt av sine erfaringer og tips her.


 

Matgledekorpset er et samarbeidsprosjekt mellom: 

imagevkut8.png

Matgledekorpset er nevnt som eksempel og metode i:

  • Leve hele livet
  • Nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre 
  • Matnasjonen Norge

Matgledekorpsets arbeid ses som en del av arbeidet med Leve hele livet, hvor mat og måltider er en tydelig del: «Leve hele livet er en reform for større matglede. God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet hele livet. Målet er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring».

Nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre er med på å understreke betydningen og viktigheten av et bredt samarbeid om mat knyttet til ernæringsarbeid, kompetanse og oppfølging.

I strategien Matnasjonen Norge er Matgledekorpset en del av Gylne måltidsøyeblikk som har til formål å motivere til matomsorg for eldre og sette dette på dagsorden i kommunene.