Inspirasjon til lokalt arbeid - en verktøykasse

Brosjyren "Måltidet i eldreomsorgen" og refleksjonsspørsmål.
Brosjyren "Måltidet i eldreomsorgen" og refleksjonsspørsmål. Foto: Anita Panman.

Her har vi samlet ressurser til inspirasjon og arbeid med mat- og måltidsglede for eldre på institusjoner.

Publisert 17.12.2021

Hvordan gjøre måltidene til høydepunkter i hverdagen til de eldre på institusjon? Matgledekorpsets arbeid nasjonalt og regionalt har resultert i en verktøykasse med ressurser til inspirasjon for andre.

Her finner du kurs, erfaringer og materiell som kan være til nytte for alle som arbeider med å kjøpe inn, lage og servere mat til eldre.


E-læringskurs om mat- og måltidsglede

Kurset skal inspirere til å gi bedre mat- og måltidsopplevelser hos eldre ved blant annet å øke forståelsen for hvordan mat og måltider virker inn på helse. Hvordan redusere matsvinn og bruke mer lokale råvarer inngår også her.

Ønsker dere å bygge kompetanse om dette på arbeidsplassen? Kurset er utviklet for personer i nærkontakt med eldre, slik som for eksempel ansatte i helse- og omsorgstjenesten, kokker eller administrativ forvaltning.

Temaene i kurset er:

  • Kosthold, ernæring og helse
  • Brukeren i sentrum
  • Gnist for gode måltidsopplevelser
  • Matsvinn, trygg restemat og sesongvarer

Les mer om kurset her.

Bestill lisenser ved å fylle ut dette skjemaet. En lisens per person.

Kurset er utviklet av Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Skjermdump fra film om e-læringskurset.
Skjermdump fra film om e-læringskurset.

Brosjyre med arbeidsmodell - et hjelpemiddel for å øke måltidsglede

I brosjyren «Måltidet i eldreomsorgen» presenteres en arbeidsmodell med mål om å gjøre måltidene til dagens høydepunkt. Et viktig element er hvordan matlyst og matglede stimuleres. Matgledekorpsets arbeidsmodell bygger på erfaringer fra regionale matgledekorps i Innlandet og Trøndelag.

Arbeidsmodellen består av fem faktorer som er viktige for å få til endring:

  1. Ta eierskap til og skap stolthet for måltidet
  2. Sørg for god ressursutnyttelse og flyt i arbeidet
  3. Skap måltidsopplevelse med smarte måltid
  4. Øk bruken av lokale råvarer, sesongråvarer og tradisjonsmat
  5. Reduser matsvinn

Det er også laget refleksjonsspørsmål til diskusjon og generelle tips til hvordan måltidet kan løftes til å bli et høydepunkt for de eldre. Nærmere beskrivelse av hver faktor står i brosjyren (laget av det nasjonale Matgledekorpset).

Som et supplement til brosjyren har vi, gjennom matgledekorpset i Oslo og Viken, laget små kort med refleksjonsspørsmålene for å ta disse i bruk på en enkel måte.

Refleksjonskortene kan lastes ned her.

Det er også laget refleksjonsspørsmål direkte knyttet til ernæring og helse som kan lastes ned her. 

Brosjyren "Måltidet i eldreomsorgen" og kort med refleksjonsspørsmål.
Brosjyren "Måltidet i eldreomsorgen" og kort med refleksjonsspørsmål. Foto: Anita Panman.

Årshjul til inspirasjon

Vi har utviklet et årshjul som skal gi oversikt over sesongråvarer, merkedager og tips. Primstaven har vært utgangspunkt for merkedagene som er satt opp, da mange av disse kan relateres til mat. På den måten kan årshjulet være med på å knytte maten opp til det som er aktuelt der og da. Det er presentert tips til hvordan skape stemning og refleksjoner knyttet til helse og ernæring. 

Årshjulet kan henges godt synlig på avdelingen for å kunne brukes i det daglige. Tips: Det kan være lurt å laminere årshjulet hvis det skrives ut på vanlig papir.  

Årshjulet kan benyttes år etter år, og er laget for to og to måneder. 

Her kan du laste ned de enkeltvise arkene:

Last ned hele årshjulet her

Slik ser årshjulet ut. Her  med januar og februar som eksempel.
Slik ser årshjulet ut. Her med januar og februar som eksempel. Foto: Anita Panman.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.