Matgledekorpset i Oslo og Viken

Matgledekorpset er samlet. Fra venstre: Ronny Kløvfjell, Sebastian Engh, Wenche Hammer og Ann Kristin Wang. Elise Husevåg var ikke til stede.
Matgledekorpset er samlet. Fra venstre: Ronny Kløvfjell, Sebastian Engh, Wenche Hammer og Ann Kristin Wang. Elise Husevåg var ikke til stede. Foto: Anita Panman.

Matglededekorspet inviterte til Matgledekampanje høsten 2022. Ønsker din institusjon å jobbe målrettet med mat- og måltidsglede? Da finner du tilgjengelig materiell og kan få tilgang til opptak fra Matgledekampanjen på  kampanjesiden.

Matgledekorpset ønsker å gjøre måltidene til dagens høydepunkter. Alle som arbeider med å kjøpe inn, lage og servere mat på institusjon og til hjemmeboende vil ha nytte og glede av Matgledekorpset.

For mange eldre er måltidene dagens høydepunkt. Matgledekorpset retter seg mot matfagarbeidere, de med pleieoppgaver i institusjoner og  hjemmetjeneste, og de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenheng mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede. Matgledekorpset består av entusiaster som deler erfaringer.

Arbeidet med mat for eldre er viktig både ut fra et helseperspektiv, og ønske om å bruke råvarer og matretter mer bærekraftig. Prosjekt Matgledekorps ble etablert i 2018 og har blitt svært godt mottatt. Les mer på Matgledekorpset sin nettside. Her kan du få mer informasjon om prosjektet, erfaringer og oppskrifter, se film, få inspirasjon og knytte kontakter.

Inspirasjon for kommunene

Besøk av Matgledekorpset er et tilbud til kommuner som ønsker å satse på mat- og måltidsglede for eldre. Erfaringer viser at det er de enkleste tiltakene som ikke koster noe som gir best resultater.

Matgledekorpset gir inspirasjon og veiledning innen følgende områder:

  • Matfag – mat og måltider, lokalmat og matsvinn
  • Mat- og måltidshygge, inkludert brukermedvirkning
  • Samhandling og organisering
  • Kosthold og ernæring

Matgledekorpset i Oslo og Viken har samlet bred kompetanse. Du kan lese mer om hver og en av fagpersonene i faktaboksen til høyre. Statsforvalteren i Oslo og Viken har en koordinatorrolle, mens det er Landbruks- og matdepartementet som eier prosjektet. I Oslo og Viken samarbeider Statsforvalteren nært med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og ernæringsnettverkene, samt Matvalget.

I Oslo og Viken er det institusjoner i tidligere Østfold og Akershus som først får tilbud om besøk av Matgledekorpset. Er din kommune eller institusjon interessert i lære mer om Matgledekorpset, eller ønsker å komme i kontakt med oss, når du oss på epost matgledekorpset.osloviken@fylkesmannen.no 

 

Erfaringer og tips fra Matgledekorpset

 


Publisert 16.11.2022

Lot seg inspirere av Matgledekorpset

Statssekretær Wenche Westberg fra Landbruks- og matdepartementet deltok på Matgledekorpset sitt besøk på Eikertun helsehus i Øvre Eiker kommune. Statssekretæren og prosjektleder for den nasjonale satsingen, Stine Sem, ønsket å lære mer om Matgledekorpsets arbeid i Oslo og Viken.


Publisert 19.08.2022

Matglede - en bevisstgjøring

Lokale matgledekorps skal sette mat- og måltidsglede på agendaen. De må også sørge for et samarbeid og en forankring i institusjonen. Når vi spurte kampanjedeltagerne om hva matglede er for dem, fikk vi dette svaret.


Publisert 03.08.2022

Matgledekampanjen snart i gang

16. august åpner statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland vår nye Matgledekampanje. Alle institusjoner og hjemmetjenester i Oslo og Viken er invitert til å delta.


Publisert 10.06.2022

Matglede og det naturlige kjøkken

- Vi trenger en påminnelse om at vi kan skape en god dag. Ikke bare for oss selv, men også for andre, sier korpsmedlem Sebastian Engh. Her forteller han litt om sine refleksjoner rundt matglede, matvarer i sesong og samarbeid. 


Publisert 25.04.2022, Sist endret 15.12.2022

Matgledekampanje

Matgledekampanjen skal bidra til økt mat- og måltidsglede, spesielt i institusjoner og hjemmetjeneste. Kampanjen ble gjennomført høsten 2022. Ressurser fra kampanjen er samlet her for å gi inspirasjon til deg og din virksomhet.


Publisert 10.03.2022

Kjøkken og langsiktig planarbeid

Hjemmelaget mat, kokker på jobb til rett tid og best mulig service til beboerne er ting som opptar Ronny Kløvfjell. Han har også erfaring med planarbeid som setter mat og ernæring i fokus på lengre sikt. Her forteller han litt om disse tingene og erfaringer som medlem i Matgledekorpset. 


Publisert 04.03.2022

Ernæring og samarbeid

Kvalitetssikring av ernæringsarbeidet i kommunene og tverrfaglig samarbeid er temaer som opptar Elise Husevåg. Her forteller hun litt om disse tingene og  erfaringer som medlem i Matgledekorpset.  


Publisert 07.02.2022

Bærekraftig måltid

Ann Kristin Wang er opptatt av det bærekraftige måltidet og rammen rundt maten. Her forteller hun litt om hva dette vil si, og om sine erfaringer som medlem i Matgledekorpset. 


Publisert 01.02.2022

Samhandling og matglede

Samhandling og matglede er et kontinuerlig og langvarig arbeid som krever klare mål og bevisst oppfølging i institusjonen. Her forteller Wenche Hammer litt fra sine erfaringer som medlem i Matgledekorpset. 


Publisert 26.01.2022

Leve hele livet: Webinarserie

Her kan du se se opptak fra webinarer om temaene i kvalitetsreformen Leve hele livet. Serien er laget i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Viken Østfold. 


Faktaboks Matgledekorpset

Matgledekorpset er forankret i Stortingsmelding 15 (2017-2018) «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre», og i regjeringens arbeid med Matnasjonen Norge. Tverrfaglighet mellom helse og mat er viktig for å få varig endring.

Matgledekorpset i Oslo og Viken

Sebastian Engh

Utdannet restaurantkokk, og deretter vært lærling på Oro og Bagatelle i Oslo. Etter læretiden har Sebastian jobbet på ulike restauranter rundt om i verden, blant annet som kjøkkensjef på Kongelig norsk ambassade i Stockholm før han vendte hjem til Halden og Curtisen. Sebastian er opptatt av gode, rene smaker, økologiske og lokale råvarer.

Ronny Kløvfjell

Utdannet restaurantkokk og kostøkonom i tillegg til Coach fra Handelshøyskolen BI. Ronny jobber som virksomhetsleder i Fredrikstad kommune med ansvar for mat, vaskeri og praktisk bistand. I tillegg holder han diverse kurs og arrangerer kokkekvelder. Ronny sier han er heldig når mat kan være både hobby og arbeid.

Ann Kristin Wang

Jobber som rådgiver i Matvalget der hun blant annet veileder skoler, barnehager og sykehjem i et bærekraftig måltid. Hun har lang erfaring i drift og endring innenfor mat, vertskap og kultur. I tillegg er hun matstylist, kokebokforfatter og inspirator. Ann Kristin har stor formidlingsglede og en kjærlighet til mennesker.

Elise Husevåg

Utdannet klinisk ernæringsfysiolog, og med mastergrad i Samfunnsplanlegging og ledelse. Jobber til daglig som rådgiver i Trifid innen tjenesteområdet organisasjonsutvikling og endring. Tidligere rådgiver og klinisk ernæringsfysiolog for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Viken Akershus sitt ernæringsnettverk. Brenner for bærekraftige løsninger, kvalitetsforbedring og gode endringsprosesser.

Wenche Elisabeth Hammer

Utdannet avansert geriatrisk/klinisk sykepleier, og har bred bakgrunn som sykepleier fra kommune- og spesialisthelsetjenesten. Wenche har arbeidet ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Viken Østfold der hun har vært leder for nettverk i ernæring. Hun har også ledet læringsnettverk i Forebygging av underernæring i Østfold.