Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
oktober 2023
05. okt 40 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Plastretur Prosjekt AS - Indre Østfold kommune
03. okt 40 Høring av søknad om tillatelse til etablering og drift av midlertidig snødeponi på gbnr. 428/1 i Lillestrøm kommune
september 2023
29. sep 39 Endring av grensene til Kolsås-Dælivann landskapsvernområde - høring
22. sep 38 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Harestuvatnet i Lunner kommune
13. sep 37 Høring av søknad om tillatelse til mudring i Langviksbukta (gbnr. 2/87) i Oslo kommune
04. sep 36 Høring av søknad om tillatelse til mudring i Vesterelva i forbindelse med legging av overvannsledning - Fredrikstad kommune
01. sep 35 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse - Golsfjellet avløpsanlegg - Gol kommune
august 2023
22. aug 34 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Glomma i Sarpsborg kommune
18. aug 33 Høring i forbindelse med revidering av tillatelse – Nortura SA avd Hærland
18. aug 33 Høring av søknad om tillatelse til peling i Langviksbukta i Oslo kommune
Frist Høring
oktober 2023
05. okt Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Plastretur Prosjekt AS - Indre Østfold kommune
03. okt Høring av søknad om tillatelse til etablering og drift av midlertidig snødeponi på gbnr. 428/1 i Lillestrøm kommune
september 2023
29. sep Endring av grensene til Kolsås-Dælivann landskapsvernområde - høring
22. sep Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Harestuvatnet i Lunner kommune
13. sep Høring av søknad om tillatelse til mudring i Langviksbukta (gbnr. 2/87) i Oslo kommune
04. sep Høring av søknad om tillatelse til mudring i Vesterelva i forbindelse med legging av overvannsledning - Fredrikstad kommune
01. sep Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse - Golsfjellet avløpsanlegg - Gol kommune
august 2023
22. aug Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Glomma i Sarpsborg kommune
18. aug Høring i forbindelse med revidering av tillatelse – Nortura SA avd Hærland
18. aug Høring av søknad om tillatelse til peling i Langviksbukta i Oslo kommune