Endring av grensene til Kolsås-Dælivann landskapsvernområde - høring

Høringsfrist:
29. september 2023

Statsforvalteren legger nå ut på høring forslag om endring av vernegrensene til Kolsås-Dælivann landskapsvernområde rundt Kolsåsbakken, med to ulike alternativ.

Publisert 18.08.2023

Grenseendringene gjennomføres for å etablere og drifte et nytt sirkulært høydemagasin for drikkevann med diameter ca. 70 m, slik at dette blir liggende i sin helhet utenfor verneområdet.

Saksdokumenter kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden.

Som erstatning for tapet av vernet areal innenfor Kolsås-Dælivann landskapsvernområder, har Bærum kommune tilbudt å legge til et areal på rundt 85 dekar fra eiendommen Godthaap til Skotta naturreservat. Vi ber også om innspill på denne endringen.

Frist for høringsuttalelser er 29. september og uttalelser sendes til sfovpost@statsforvalteren.no og merkes 2022/1807.