Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
mai 2021
06. mai 18 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Holmendammen i Oslo kommune
07. mai 18 Høring av endring i RMP forskriften for Oslo og Viken
13. mai 19 Høring av forslag om vern av skog
14. mai 19 Søknad om tillatelse til mudring i sjø ved Kambo i Moss, og dumping av masser ved Midtre Sletter
18. mai 20 Høring av søknad om tillatelse til mudring i sjø ved Akershusstranda i Oslo kommune
19. mai 20 Høring av søknad om tillatelse til mudring ved Herføl brygge i Hvaler kommune
20. mai 20 Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven - Lindum avfallsanlegg i Drammen kommune
juni 2021
07. jun 23 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tunelldrivevann – Østensjøbanen (Bryn – Hellerud) i Oslo kommune
Frist Høring
mai 2021
06. mai Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Holmendammen i Oslo kommune
07. mai Høring av endring i RMP forskriften for Oslo og Viken
13. mai Høring av forslag om vern av skog
14. mai Søknad om tillatelse til mudring i sjø ved Kambo i Moss, og dumping av masser ved Midtre Sletter
18. mai Høring av søknad om tillatelse til mudring i sjø ved Akershusstranda i Oslo kommune
19. mai Høring av søknad om tillatelse til mudring ved Herføl brygge i Hvaler kommune
20. mai Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven - Lindum avfallsanlegg i Drammen kommune
juni 2021
07. jun Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tunelldrivevann – Østensjøbanen (Bryn – Hellerud) i Oslo kommune