Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
mai 2022
25. mai 21 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til drift av komposteringsanlegg på Henningsmoen næringsområde i Indre Østfold kommune
26. mai 21 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Son Havn i Vestby kommune
juni 2022
01. jun 22 Ny høring av revidert forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken
07. jun 23 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Bjørkelangen og Løken tettbebyggelse i Aurskog-Høland kommune
07. jun 23 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Rolfsbukta i Bærum kommune og ved Flaskebekk i Nesodden kommune
07. jun 23 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann - Rælingen kommune
07. jun 23 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Skjebergkilen i Sarpsborg kommune
07. jun 23 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann - Lørenskog kommune
17. jun 24 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Søly båthavn i Moss kommune
17. jun 24 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til påfylling av sand på sandstrand ved Fyrveien 35 i Frogn kommune
Frist Høring
mai 2022
25. mai Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til drift av komposteringsanlegg på Henningsmoen næringsområde i Indre Østfold kommune
26. mai Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Son Havn i Vestby kommune
juni 2022
01. jun Ny høring av revidert forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken
07. jun Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Bjørkelangen og Løken tettbebyggelse i Aurskog-Høland kommune
07. jun Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Rolfsbukta i Bærum kommune og ved Flaskebekk i Nesodden kommune
07. jun Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann - Rælingen kommune
07. jun Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Skjebergkilen i Sarpsborg kommune
07. jun Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann - Lørenskog kommune
17. jun Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Søly båthavn i Moss kommune
17. jun Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til påfylling av sand på sandstrand ved Fyrveien 35 i Frogn kommune