Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
januar 2023
31. jan 5 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Halden Lastebilsentral AS – Sørli Industriområde i Halden kommune
februar 2023
01. feb 5 Høring av forvaltningsplan for Igulsrud naturreservat
01. feb 5 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling ved Fastlandsveien i Hvaler kommune
17. feb 7 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Kneppeskjær øst i Oslo kommune
24. feb 8 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av overskuddssnø på Longsdalen, Slynga og Åsvang i Rælingen kommune
24. feb 8 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse – Elvika og Bårud avløpsanlegg – Modum kommune
24. feb 8 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Hydrovolt AS – Habornveien 60, Øra – Fredrikstad kommune
27. feb 9 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Kjelleråsen småbåthavn i Drammen kommune
april 2023
15. apr 15 Høring - forslag om vern med sikte på aktiv naturvernbrenning
Frist Høring
januar 2023
31. jan Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Halden Lastebilsentral AS – Sørli Industriområde i Halden kommune
februar 2023
01. feb Høring av forvaltningsplan for Igulsrud naturreservat
01. feb Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling ved Fastlandsveien i Hvaler kommune
17. feb Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Kneppeskjær øst i Oslo kommune
24. feb Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av overskuddssnø på Longsdalen, Slynga og Åsvang i Rælingen kommune
24. feb Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse – Elvika og Bårud avløpsanlegg – Modum kommune
24. feb Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Hydrovolt AS – Habornveien 60, Øra – Fredrikstad kommune
27. feb Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Kjelleråsen småbåthavn i Drammen kommune
april 2023
15. apr Høring - forslag om vern med sikte på aktiv naturvernbrenning