Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
juni 2024
05. jun 23 Høring av søknad om tillatelse til utfylling i Drammenselva i Drammen kommune
10. jun 24 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Verket i Asker kommune
10. jun 24 Høring av søknad om forlengelse av tillatelse til mellomlagring av avløpsslam på Henningsmoen næringsområde i Indre Østfold kommune
10. jun 24 Høring av forvaltningsplan for Ljøgodttjernet naturreservat i Ullensaker kommune
10. jun 24 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Ragn-Sells AS avd. Drammen - Eikhaugen, Drammen kommune
11. jun 24 Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – FFF Hage og Miljø AS – Follestad industriområde i Asker kommune
20. jun 25 Høring av søknad om tillatelse til etablering av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy – Ragn-Sells AS avd. Herbergåsen - Nes kommune
21. jun 25 Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) – Miljøstasjon Dal Skog – Ullensaker kommune
juli 2024
03. jul 27 Høring av forslag om vern av fire skogområder
Frist Høring
juni 2024
05. jun Høring av søknad om tillatelse til utfylling i Drammenselva i Drammen kommune
10. jun Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Verket i Asker kommune
10. jun Høring av søknad om forlengelse av tillatelse til mellomlagring av avløpsslam på Henningsmoen næringsområde i Indre Østfold kommune
10. jun Høring av forvaltningsplan for Ljøgodttjernet naturreservat i Ullensaker kommune
10. jun Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Ragn-Sells AS avd. Drammen - Eikhaugen, Drammen kommune
11. jun Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – FFF Hage og Miljø AS – Follestad industriområde i Asker kommune
20. jun Høring av søknad om tillatelse til etablering av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy – Ragn-Sells AS avd. Herbergåsen - Nes kommune
21. jun Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) – Miljøstasjon Dal Skog – Ullensaker kommune
juli 2024
03. jul Høring av forslag om vern av fire skogområder