Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
februar 2021
28. feb 8 Høring av søknad om tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Nexans i Halden kommune
mars 2021
05. mar 9 Høyring av søknad om løyve etter forureiningslova for Trøim reinseanlegg i Hemsedal kommune
05. mar 9 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til næringsmiddelindustri – Mills AS avdeling Drammen
05. mar 9 Høring av søknad om endret utslippspunkt for midlertidig utslipp av renset sigevann - Borge pukkverk deponi i Fredrikstad
20. mar 11 Søknad om endring av eksisterende tillatelse etter forurensingsloven - Hellik Teigen AS – Øvre Eiker kommune
20. mar 11 Søknad om tillatelse til drift av anlegg for sanering av kasserte båter - Kambo Marina AS, Moss kommune
31. mar 13 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til tildekking av Tåjeodden på land og motfylling i sjø i Asker kommune
Frist Høring
februar 2021
28. feb Høring av søknad om tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Nexans i Halden kommune
mars 2021
05. mar Høyring av søknad om løyve etter forureiningslova for Trøim reinseanlegg i Hemsedal kommune
05. mar Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til næringsmiddelindustri – Mills AS avdeling Drammen
05. mar Høring av søknad om endret utslippspunkt for midlertidig utslipp av renset sigevann - Borge pukkverk deponi i Fredrikstad
20. mar Søknad om endring av eksisterende tillatelse etter forurensingsloven - Hellik Teigen AS – Øvre Eiker kommune
20. mar Søknad om tillatelse til drift av anlegg for sanering av kasserte båter - Kambo Marina AS, Moss kommune
31. mar Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til tildekking av Tåjeodden på land og motfylling i sjø i Asker kommune