Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
oktober 2021
26. okt 43 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Riserdammen i Aurskog-Høland kommune
26. okt 43 Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven – Norsk Spesialolje AS, avd Årvoll, Moss kommune
29. okt 43 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til peling og utfylling i vassdrag ved Lisleby fergeleie i Fredrikstad kommune
november 2021
01. nov 44 Høring av ny forvaltningsplan for rovviltregion 2
04. nov 44 Søknad om tillatelse - Peab Asfalt Norge AS - Barntjernmoen (gbnr. 202/1) i Ullensaker kommune
05. nov 44 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Åstaddammen i Asker kommune
09. nov 45 Høring av søknad om ny utslippstillatelse for Geilo og Ustaoset renseanlegg
09. nov 45 Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven – XO Gjenvinning AS, Baneveien 123, Lier kommune
12. nov 45 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av anleggsvann til Alnaelva og Akerselva i Oslo
15. nov 46 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Verket Moss felt Bk1A i Moss kommune
Frist Høring
oktober 2021
26. okt Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Riserdammen i Aurskog-Høland kommune
26. okt Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven – Norsk Spesialolje AS, avd Årvoll, Moss kommune
29. okt Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til peling og utfylling i vassdrag ved Lisleby fergeleie i Fredrikstad kommune
november 2021
01. nov Høring av ny forvaltningsplan for rovviltregion 2
04. nov Søknad om tillatelse - Peab Asfalt Norge AS - Barntjernmoen (gbnr. 202/1) i Ullensaker kommune
05. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Åstaddammen i Asker kommune
09. nov Høring av søknad om ny utslippstillatelse for Geilo og Ustaoset renseanlegg
09. nov Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven – XO Gjenvinning AS, Baneveien 123, Lier kommune
12. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av anleggsvann til Alnaelva og Akerselva i Oslo
15. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Verket Moss felt Bk1A i Moss kommune