Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
oktober 2023
03. okt 40 Høring av søknad om tillatelse til etablering og drift av midlertidig snødeponi på gbnr. 428/1 i Lillestrøm kommune
05. okt 40 Søknad om forlengelse av midlertidig konsesjon - Nesodden Renovasjon AS
05. okt 40 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Plastretur Prosjekt AS - Indre Østfold kommune
06. okt 40 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av farlig avfall på Oredalen avfallsdeponi i Asker kommune
10. okt 41 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til videre drift av snøsmelteanlegget SS Terje på Grønlia
12. okt 41 Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – Franzefoss Pukk AS – avdeling Bondkall - Oslo kommune
18. okt 42 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Nedgården i Hvaler kommune
18. okt 42 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Numedal produksjon AS – Numedal miljøstasjon – Veggli, Rollag kommune
26. okt 43 Varsel om oppstart av verneplan for 6 skogområder
27. okt 43 Ny høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse- Elvika og Bårud avløpsanlegg – Modum kommune
Frist Høring
oktober 2023
03. okt Høring av søknad om tillatelse til etablering og drift av midlertidig snødeponi på gbnr. 428/1 i Lillestrøm kommune
05. okt Søknad om forlengelse av midlertidig konsesjon - Nesodden Renovasjon AS
05. okt Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Plastretur Prosjekt AS - Indre Østfold kommune
06. okt Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av farlig avfall på Oredalen avfallsdeponi i Asker kommune
10. okt Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til videre drift av snøsmelteanlegget SS Terje på Grønlia
12. okt Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – Franzefoss Pukk AS – avdeling Bondkall - Oslo kommune
18. okt Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Nedgården i Hvaler kommune
18. okt Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Numedal produksjon AS – Numedal miljøstasjon – Veggli, Rollag kommune
26. okt Varsel om oppstart av verneplan for 6 skogområder
27. okt Ny høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse- Elvika og Bårud avløpsanlegg – Modum kommune