Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Veke Høyring
mars 2023
27. mar 13 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven på Yggeset gjenvinningsstasjon i Asker kommune
31. mar 13 Høring av søknad om endring av tillatelse til Thorbjørnrød massedeponi i Fredrikstad kommune
april 2023
03. apr 14 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Lysakerelva i Oslo kommune
03. apr 14 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Vesterelva i Fredrikstad kommune
10. apr 15 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Bjørvika i Oslo kommune
11. apr 15 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Mills AS avdeling Fredrikstad
14. apr 15 Høring av forvaltningsplaner for Dronningberget og Prinsesseåsen natturreservater
15. apr 15 Høring - forslag om vern med sikte på aktiv naturvernbrenning
18. apr 16 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Ragn-Sells AS avd. Jessheim – Hovinmovegen 158 i Ullensaker kommune
21. apr 16 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Vorma i Eidsvoll kommune
Frist Høyring
mars 2023
27. mar Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven på Yggeset gjenvinningsstasjon i Asker kommune
31. mar Høring av søknad om endring av tillatelse til Thorbjørnrød massedeponi i Fredrikstad kommune
april 2023
03. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Lysakerelva i Oslo kommune
03. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Vesterelva i Fredrikstad kommune
10. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Bjørvika i Oslo kommune
11. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Mills AS avdeling Fredrikstad
14. apr Høring av forvaltningsplaner for Dronningberget og Prinsesseåsen natturreservater
15. apr Høring - forslag om vern med sikte på aktiv naturvernbrenning
18. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Ragn-Sells AS avd. Jessheim – Hovinmovegen 158 i Ullensaker kommune
21. apr Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Vorma i Eidsvoll kommune