Oversikten viser nye og avslutta høringssaker fra Statsforvalteren i Innlandet.

Statsforvalteren i Innlandet har ofte saker ute på høring. Bakgrunnen er gjerne ønsket om bedre å kunne vurdere konsekvensene av ulike tiltak. Vi ønsker å få innspill som kan forbedre de forslagene vi arbeider med.

I lovpålagte høringer blir det opplyst hvem som er høringsinstanser eller parter. Dersom høringa ikke er lovpålagt, er den åpen for alle. Vi er spesielt interessert i å høre fra de som blir berørt av et planlagt tiltak.

Du kan uttale deg i ei høring enten ved vanlig brev, via e-post eller ved å bruke skjemaet som ligger nederst i den enkelte høringssaka. Ved lange innspill ber vi om at du bruker brev eller e-post eller laster opp uttalelsen som et vedlegg til skjemaet. Dersom du har spørsmål omkring ei konkret høring, kan du ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i hver enkelt sak.

Frist Uke Høring
desember 2019
12. des 50 Høring - Utslipp ved bygging av E16 Kvamskleiva
november 2019
20. nov 47 Høring – Lagring av restavfall ved Trehørningen energisentral
september 2019
10. sep 37 Høring av forslag om grensejustering, oppdatering av vernekart og forskrift for Kløvstadhøgda naturreservat
01. sep 35 Høring - Søknad om endring av tillatelse til mottaksanlegg på Gålåsholmen
august 2019
27. aug 35 Høring - bruk av rotenon for å fjerne gjedde og mort fra Hallumtjern og Holteputten
14. aug 33 Høring av forslag om vern av to skogområder i Oppland
08. aug 32 Høyring - Stølslie Biovarme AS søkjer om utviding av fjernvarmeanlegg
03. aug 31 Høring av forslag om vern på Statskog SFs grunn i Hedmark
juli 2019
23. jul 30 Høring av forslag om å opprette/utvide 3 naturreservater i Hedmark
juni 2019
01. jun 22 Jernåa og Lavåa naturreservater - høring av forvaltningsplaner
Frist Høring
desember 2019
12. des Høring - Utslipp ved bygging av E16 Kvamskleiva
november 2019
20. nov Høring – Lagring av restavfall ved Trehørningen energisentral
september 2019
10. sep Høring av forslag om grensejustering, oppdatering av vernekart og forskrift for Kløvstadhøgda naturreservat
01. sep Høring - Søknad om endring av tillatelse til mottaksanlegg på Gålåsholmen
august 2019
27. aug Høring - bruk av rotenon for å fjerne gjedde og mort fra Hallumtjern og Holteputten
14. aug Høring av forslag om vern av to skogområder i Oppland
08. aug Høyring - Stølslie Biovarme AS søkjer om utviding av fjernvarmeanlegg
03. aug Høring av forslag om vern på Statskog SFs grunn i Hedmark
juli 2019
23. jul Høring av forslag om å opprette/utvide 3 naturreservater i Hedmark
juni 2019
01. jun Jernåa og Lavåa naturreservater - høring av forvaltningsplaner