Høring - bruk av rotenon for å fjerne gjedde og mort fra Hallumtjern og Holteputten

Høringsfrist:
27. august 2019 23.59

Lunner og Jevnaker kommuner søker om tillatelse til bruk av rotenon for å fjerne gjedde og mort fra Hallumtjern og Holteputten i Sløvikvassdraget, Lunner og Jevnaker kommuner. 

Publisert 06.08.2019

Høsten 2018 ble det oppdaget gjedde og mort i Hallumtjern. De to artene er ikke tidligere påvist i vatnet. Hallumtjern ligger i Sløviksvassdraget og drenerer ned i Vassjø, som er en av landets mest verdifulle kalksjøer. Det er grunn til å anta at artene vil spre seg nedstrøms. Etablering av gjedde og mort i Vassjø vurderes både som en stor trussel mot de naturlige arter og miljøtilstanden i Vassjø og en trussel mot det attraktive sportsfisket som en i dag har i innsjøen.

Hensikten med det omsøkte tiltaket er å hindre videre spredning av gjedde og mort i Sløviksvassdraget for å hindre skade på naturverdiene i den nasjonalt verdifulle kalksjøen Vassjø og å fjerne introdusert bestander av fiskearter i kategorien «høy risiko». Det søkes om bruk av inntil 300 liter CFT-Legumin (rotenon). Rotenonbehandlingen er planlagt gjennomført høsten 2019. En eventuell behandling vil bli gjennomført av Veterinærinstituttet.

Kommunene har gjennomført et åpent informasjonsmøte om det omsøkte tiltaket 25. juni 2019. Søknaden og referatet fra møtet kan leses til høyre på denne siden.

Fylkesmannen legger søknaden ut på høring på vegne av Miljødirektoratet. Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden. Uttalelsene sendes Fylkesmannen i Innlandet, enten via denne siden, på e-post til fminpost@fylkesmannen.no eller per brev til postboks 987, 2604 Lillehammer.

Fristen for å avgi uttalelse er 27. august.