Høring - Søknad om endring av tillatelse til mottaksanlegg på Gålåsholmen

Høringsfrist:
1. september 2019 23.59

Sirkula IKS har søkt Fylkesmannen i Innlandet om endring av tillatelse (2013.364.T) til mottak og håndtering av hageavfall, trevirke og biomasse på Gålåsholmen i Hamar kommune.

Publisert 10.07.2019

Søknaden er datert 30. mai 2016 og med tillegg den 23. mai 2019. Sirkula IKS søker om utvidet lagringstid for ferdigvare, økt maksimal mengde råvare og ferdigvare på lager fra 5000 til 10000 tonn. Rammen for mottak av biomasse fra HIAS renseanlegg søkes økt fra 3000 tonn til 6000 tonn pr år.

Gjeldende tidsbegrensning for kverning av trevirke og hageavfall søkes opphevet og det søkes om utvidet tidsramme for mottak av biomasse og trevirke.

Høringsuttalelse til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller oversendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 01.09.19 via e-post: fminpost@fylkesmannen.no, eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer

Søknadsdokumenter kan leses til høyre på denne sida og de er lagt ut til gjennomsyn i Rådhuset i Hamar.

Høringsskjema