Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2022
27. sep 39 Statsforvaltaren i Rogaland Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland, temamøte om biologisk mangfald Digitalt, på Teams
28. sep - 29. sep 39 Statsforvaltaren i Rogaland og Statsforvaltaren i Agder Kulturlandskapskurs Grand hotell Egersund
30. sep 39 Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland, temamøte om forureining frå jordbruket Digitalt, på Teams
oktober 2022
03. okt - 06. okt 40 Kompetansenettverk for lokalmat Sør Innføringskurs i ysting og foredling av rå melk Stavanger Ysteri, Rylkegata 13, Stavanger
04. okt 40 Statsforvalteren i Rogaland i samarbeid med fleire Fagdag om regenerativt landbruk og bygging av fruktbar jord, Sandeid Sandeid Samfunnshus, Sandeidvegen 813, Sandeid
06. okt 40 Statsforvalteren i Rogaland i samarbeid med fleire Fagdag om regenerativt landbruk og bygging av fruktbar jord, Øksnevad Auditoriet på Øksnevad vgs, Jærvegen 990, Klepp
19. okt - 20. okt 42 NLR Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland Kurs i marknadshage Genoloftet, Postvegen 212, Særheim i Klepp.
november 2022
08. nov - 11. nov 45 Statsforvalterne i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken Inn på tunet-uka i november Webinar
Dato Arrangement
september 2022
27. sep Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland, temamøte om biologisk mangfald
28. sep - 29. sep Kulturlandskapskurs
30. sep Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland, temamøte om forureining frå jordbruket
oktober 2022
03. okt - 06. okt Innføringskurs i ysting og foredling av rå melk
04. okt Fagdag om regenerativt landbruk og bygging av fruktbar jord, Sandeid
06. okt Fagdag om regenerativt landbruk og bygging av fruktbar jord, Øksnevad
19. okt - 20. okt Kurs i marknadshage
november 2022
08. nov - 11. nov Inn på tunet-uka i november