Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2022
07. des 49 Statsforvalteren i Rogaland, Innovasjon Norge Rogaland og Rogaland fylkeskommune Kva kan bønder i Rogaland søke Innovasjon Norge om i 2023? Digitalt på Teams
januar 2023
13. jan - 14. jan 2 Statsforvaltaren i Rogaland Samling for beitelaga i Rogaland Bryne og hotell
mars 2023
20. mar 12 Statsforvalteren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, KS, NHO, LO, Rogaland bondelag, Landbruksråd Rogaland, Agrovisjon og Rogaland landbruksselskap Hald av 20. mars til Landbrukskonferansen 2023! Imi Forum i Stavanger
Dato Arrangement
desember 2022
07. des Kva kan bønder i Rogaland søke Innovasjon Norge om i 2023?
januar 2023
13. jan - 14. jan Samling for beitelaga i Rogaland
mars 2023
20. mar Hald av 20. mars til Landbrukskonferansen 2023!