Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
januar 2022
25. jan 4 Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvaltaren i Vestland Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning Teams
mars 2022
15. mar - 16. mar 11 Statsforvalteren i Rogaland Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene Hotell i Stavanger, informasjon kommer senere
31. mar - 01. apr 13 Statsforvalteren i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Stavanger City
april 2022
05. apr 14 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling økonomisk rådgivning Clarion Hotel Energy
06. apr 14 Statsforvalteren i Rogaland Fagdag om utleie av kommunale boliger, sentrale bestemmelser i husleieloven og Husleietvistutvalgets rolle. Hvordan unngå unødvendige utkastelser? Clarion Hotel Energy
28. apr 17 Statsforvalteren i Rogaland Kurs for LIS1-veiledere i kommunehelsetjenesten Clarion Hotel Energy
september 2022
08. sep 36 USHT Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland Utviklingskonferansen 2022 Clarion Hotel Energy
Dato Arrangement
januar 2022
25. jan Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning
mars 2022
15. mar - 16. mar Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene
31. mar - 01. apr Kurs i offentleg helsearbeid
april 2022
05. apr Nettverkssamling økonomisk rådgivning
06. apr Fagdag om utleie av kommunale boliger, sentrale bestemmelser i husleieloven og Husleietvistutvalgets rolle. Hvordan unngå unødvendige utkastelser?
28. apr Kurs for LIS1-veiledere i kommunehelsetjenesten
september 2022
08. sep Utviklingskonferansen 2022