Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2023
11. sep - 07. des 37 - 49 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Agder. Webinarer prosjektledelse Teams
oktober 2023
05. okt - 06. okt 40 Statsforvaltaren i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Gaffel & Karaffel, Øvre Holmeg. 20 4006 Stavanger
18. okt 42 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
18. okt 42 Statsforvalteren i Rogaland Smittevernkonferanse Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
24. okt - 25. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
26. okt 43 Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med Napha, A – larm, Stavanger og Time kommuner Fagdager om ROP, bolig og tjenester i 2023 - Dag 3 Gaffel & Karaffel
27. okt 43 Statsforvalteren i Rogaland Frokostmøte: Boligsosial Lov Microsoft Teams
31. okt 44 Helse Stavanger Møteplassen innen habilitering og rehabilitering i Helse Stavanger HF område SUS Våland, Aula, syd bygg 2. etg.
november 2023
01. nov 44 Statsforvalteren i Rogaland og NAV Rogaland Fagsamling- Arbeid med ungdom i NAV Gaffel og karaffel, Øvre Holmegate 20, Stavanger
02. nov 44 Statsforvalteren i Rogaland Oppvekstkonferansen 2023 Kiellandsalen, Hotell Atlantic Stavanger og på nett
13. nov 46 Statsforvalteren i Rogaland i samarbeid med KS, KoRus Stavanger og RKBU Vest. Inspirasjonssamling om Kommunenes plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer Gaffel og Karaffel, Øvre Holmegt. 20, Stavanger
16. nov 46 Statsforvalteren i Rogaland Fagsamling- Økonomisk rådgivning Scandic Stavanger City, Reidar Berges gate 7
20. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka 2023: Åpning Facebook og Statens hus
20. nov - 24. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka 2023 Rogaland, Statens hus, flere digitale arrangement
20. nov - 21. nov 47 Statsforvalterne i Innlandet, Rogaland og Agder, samt Nav Innlandet og Nav Rogaland Erfaringskonferanse Radisson Blu, Gardermoen
20. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Hvordan kan gården som arena og Inn på tunet (IPT) bidra til å forebygge utenforskap og bedre psykisk helse blant barn og unge? Teams
22. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland, Barn av rusmisbrukere (BAR), RVTS Vest, Landsforeningen mot seksuelle overgrep, KORUS Stavanger, proLAR Nett, RKBU Vest, Pårørendesenteret, Ivareta, NAPHA, RIO, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, A-larm og Mental Helse. Medvirkning. Ka er problemet? Folkets Hus, Stavanger
23. nov - 24. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Barnevernledersamling 2023 Clarion Hotel Energy
23. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Digital fagdag - vurdering av barnets beste Teams
28. nov 48 Statsforvalteren i Rogaland, KoRus Stavanger, A-larm Rus- og psykisk helsekonferanse 2023 Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
desember 2023
05. des 49 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP) Gaffel & Karaffel
12. des 50 Statsforvalteren i Rogaland Fagkonferanse barneperspektivet- samarbeid mellom NAV og barneverntjenesten Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, Stavanger
januar 2024
09. jan 2 Statsforvalteren i Rogaland Tilskuddskonferansen 2024 ODEON kino, Sølvberggata 2, 4006 Stavanger
april 2024
23. apr - 10. des 17 - 50 Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Agder. Webinarer praktisk prosjektledelse Teams
Dato Arrangement
september 2023
11. sep - 07. des Webinarer prosjektledelse
oktober 2023
05. okt - 06. okt Kurs i offentleg helsearbeid
18. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
18. okt Smittevernkonferanse
24. okt - 25. okt Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
26. okt Fagdager om ROP, bolig og tjenester i 2023 - Dag 3
27. okt Frokostmøte: Boligsosial Lov
31. okt Møteplassen innen habilitering og rehabilitering i Helse Stavanger HF område
november 2023
01. nov Fagsamling- Arbeid med ungdom i NAV
02. nov Oppvekstkonferansen 2023
13. nov Inspirasjonssamling om Kommunenes plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer
16. nov Fagsamling- Økonomisk rådgivning
20. nov Bærekraftsuka 2023: Åpning
20. nov - 24. nov Bærekraftsuka 2023
20. nov - 21. nov Erfaringskonferanse
20. nov Hvordan kan gården som arena og Inn på tunet (IPT) bidra til å forebygge utenforskap og bedre psykisk helse blant barn og unge?
22. nov Medvirkning. Ka er problemet?
23. nov - 24. nov Barnevernledersamling 2023
23. nov Digital fagdag - vurdering av barnets beste
28. nov Rus- og psykisk helsekonferanse 2023
desember 2023
05. des Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP)
12. des Fagkonferanse barneperspektivet- samarbeid mellom NAV og barneverntjenesten
januar 2024
09. jan Tilskuddskonferansen 2024
april 2024
23. apr - 10. des Webinarer praktisk prosjektledelse