Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2021
03. nov 44 Statsforvalteren i Rogaland og KoRus Stavanger Rus- og psykisk helsekonferansen 2021 Scandic Stavanger Forus hotell
04. nov 44 Husbanken, Statsforvalteren i Vestland, Statsforvalteren i Rogaland, Housing First Bergen og NAPHA Digital opplæring i Housing First Webinar
10. nov - 11. nov 45 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling – økonomisk rådgjeving Scandic Maritim, Åsbygata 3, 5528 Haugesund
18. nov 46 RVTS Vest Regional konferanse om veteraner og deres familier Tabernaklet, Marken 27, Bergen
18. nov - 19. nov 46 Statsforvalteren i Vestland og Rogaland Work shop – Prosjekt Bolig for velferd Clarion hotel Energy
22. nov 47 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Webinar om prosjektledelse – oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Nettmøte - Teams
desember 2021
01. des 48 Statsforvalterens nasjonale arbeidsgruppe Barnekonvensjonen i praksis (Sjumilssteget) Barn og unge har rett til å medvirke, men blir de hørt? Digital
01. des - 02. des 48 Statsforvalteren i Rogaland Barnevernledersamling 1.-2. desember 2021 Sola Strandhotell
02. des 48 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling- Barneperspektivet i Nav Ventilene Viste Strandhotell
Dato Arrangement
november 2021
03. nov Rus- og psykisk helsekonferansen 2021
04. nov Digital opplæring i Housing First
10. nov - 11. nov Nettverkssamling – økonomisk rådgjeving
18. nov Regional konferanse om veteraner og deres familier
18. nov - 19. nov Work shop – Prosjekt Bolig for velferd
22. nov Webinar om prosjektledelse – oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
desember 2021
01. des Barn og unge har rett til å medvirke, men blir de hørt?
01. des - 02. des Barnevernledersamling 1.-2. desember 2021
02. des Nettverkssamling- Barneperspektivet i Nav