Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2022
05. okt 40 Statsforvalteren i Rogaland På lik linje med andre - bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne Teams. (Påmeldte mottar lenke ila 04. oktober)
20. okt 42 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
november 2022
09. nov 45 Statsforvalteren i Rogaland Oppvekstkonferansen 2022 Clarion Hotel Air, Sola + digitalt
Dato Arrangement
oktober 2022
05. okt På lik linje med andre - bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne
20. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
november 2022
09. nov Oppvekstkonferansen 2022